ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เผย 23 พฤษภาคม 2565 เตรียมประชุมเพื่อสรุปข้อมูลการถ่ายโอน รพ.สต. และทำการยืนยันข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ อบจ. ให้ตรงกัน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ จะมีมติเห็นชอบตามข้อมูลต่อไป  

ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)  ที่มีการหารือร่วมกันเพื่อสอบทานข้อมูลหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์รับการถ่ายโอน และบุคลากรสมัครใจก่อนจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมที่ผ่านมา 

กระทั่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ปลัด สธ. ได้ทำหนังสือถึงประธานอนุกรรมการถ่ายโอนฯ พิจารณายืนยันตัวเลขรับการถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. นั้น 

ล่าสุดวันนี้ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เปิดเผยกับ Hfocus  ว่า ตอนนี้ยังรอข้อมูลที่ชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องส่งมายังคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ว่ายังยืนยันข้อมูลตรงกันหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าสามารถดำเนินการถ่ายโอนได้ทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้วก็ยืนยันมาตลอด เพราะทาง ก.ก.ถ. ก็มีมติว่าให้ถ่ายโอนได้ทั้งหมด 3,366 แห่ง  

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 พ.ค. 2565 คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ  จะมีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงและต้องยืนยันข้อมูลให้ตรงกัน อย่างละเอียดว่า ใครบ้าง ชื่ออะไร อยู่ รพ.สต. ที่ไหน  เพื่อชี้แจงและจะได้ยืนยันยอดทั้งฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข และ อบจ. จะได้รับรู้พร้อมกันและตรงกัน รวมถึงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป อาทิเช่น การสำรวจทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สิน ฯลฯ 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

สธ.ส่งหนังสือถึง “เลอพงศ์” ขอแนวทางดำเนินการ กรณีบุคลากรแจ้งความประสงค์ยกเลิกถ่ายโอนฯ

รับชมเสวนาออนไลน์ประเด็นกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : ถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ.

 "หมอสุระ" เผยขั้นตอนถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. พร้อมจัดระบบรับบุคลากรประสงค์ไปและไม่ไป

 "เลอพงศ์" ลั่น รพ.สต. 3,366 แห่งถ่ายโอนไป อบจ.ทั้งหมด 1 ต.ค.นี้

ถาม-ตอบ ประเด็นถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่ อบจ.

 

สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org