ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช. เคาะ “แนวทางรับฟังความคิดเห็นพัฒนาสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ปี 2565” ระดมความเห็น 3 หัวข้อเพิ่ม ทั้ง “ระบบบริการหลังสถานการณ์โควิด” “ต่อยอดบัตรทองรักษาทุกที่” และ “คนไทยใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพฯ ได้ทุกที่” กำหนดจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ระดับประเทศ 30 มิ.ย. นี้ ส่งมอบความเห็นสู่การพัฒนากองทุนบัตรทอง  

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สปสช.จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนาระบบบัตรทอง และในปี 2565 นี้ อนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความเห็นฯ ได้จัดทำแนวทางการรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ระดับประเทศและระดับเขต โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ซึ่งมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา  

ในการรับฟังความเห็นฯ นอกจากหัวข้อการรับฟังความเห็นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ 7 ด้านแล้ว ยังกำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในความสนใจของประชาชน นำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลในมิติต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการรับฟังความเห็นตามมติบอร์ด สปสช. โดยปี 2565 ได้กำหนด 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการหลังสถานการณ์โควิด ระบบบริการรองรับที่จำเป็น 2) “บัตรทอง” รักษาทุกที่ ต่อยอดให้ดีขึ้นได้อย่างไร และ 3) คนไทยใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ทุกที่  

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ในส่วนรูปแบบของการรับฟังความเห็นฯ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบ Online และ Onsite โดยให้เป็นการรับฟังความเห็นฯ ระดับเขตก่อน ซึ่งมีแผนดำเนินการดังนี้ 1) สปสช.เขต 6 ระยอง จัดรูปแบบ Online และ Onsite วันที่ 22 เม.ย. 2565 2) สปสช.เขต 2) พิษณุโลก จัดรูปแบบ Online วันที่ 18 พ.ค. 2565 3) สปสช.เขต 4 สระบุรี จัดรูปแบบ Online วันที่ 23 พ.ค. 2565 4) สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดรูปแบบ Online และ Onsite วันที่ 26 พ.ค. 65 5) สปสช.เขต 12 สงขลา จัดรูปแบบ Online วันที่ 27 พ.ค. 2565 และ 6) สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จัดรูปแบบ Online วันที่ 1 มิ.ย. 2565 

ขณะที่ สปสช.เขต1 เชียงใหม่ เขต 5ราชบุรีเขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี และ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้มีการบูรณาการการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการอยู่ในงานประจำแล้วและจะได้ส่งมอบข้อเสนอความคิดเห็นประจำปี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ต่อไป

นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า หลังจากรวบรวมความเห็นครบทั้ง 13 เขตแล้ว จะเข้าสู่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปฯ ระดับประเทศ นอกจากการระดมความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ยังเป็นการส่งมอบข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ในรูปแบบผสมผสาน onsite และ online ผ่าน FB live และ Zoom meeting ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 

สำหรับประเด็นการรับฟังความเห็นฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2.ด้านมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข (ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ) 3.ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4.ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน 5.ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6.ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 7.ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand