ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้า มีความเสี่ยงเป็นโรคฝีดาษลิง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฝีดาษลิง โรคฝีดาษลิงเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae เชื้อไวรัสฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะ 

คนสามารถติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งของสัตว์ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การแพร่เชื้อจากคนสู่คนจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ 
ซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85%