ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรพ. เตรียมพร้อมกลับเข้าสู่ระบบรักษาปกติ เนื่องจากแนวโน้มผู้ป่วยโควิด 19 ดีขึ้น กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ขณะนี้สถานการณ์เริ่มทรงตัว และมีการรักษาที่บ้านมากขึ้น ทำให้หลายสถานพยาบาลทยอยยุบวอร์ดโควิด 19 ลงและกลับมารักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ และทำการรักษาผ่าตัดมากยิ่งขึ้น 
คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะมีการปรับการรักษาเข้าสู่ระบบปกติ  แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการระบาดโควิด 19 ที่รุนแรงหรือพบเชื้อกลายพันธุ์ ได้มีการปรับลดการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลลง ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลได้มีห้องไอซียูใช้รองรับผู้ป่วยทั่วไป แต่ยังมีการติดตามสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้ เริ่มพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์
สายพันธุย่อยในบางประเทศที่ยังถูกระบุให้เป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่ และอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายรักษาในการจัดทำเกณฑ์ควบคุมป้องกันและรักษา หลังปรับโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น