ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (RC DDC Poll Online) กรณีชีวิตที่ประชาชนต้องการเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นของโรคโควิด19 ครั้งที่ 1 โดยทำการสำรวจวะนที่ 25 พฤษภาคม  - 6 มิถุนายน 2565 จำนวน 3,194 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 69% และชาย 31%  ช่วงอายุตั้งแต่ 13- 70 ปีขึ้นไป โดยพบว่า ช่วงอายุ 50-59 ปีมากที่สุด 30.3% รองลงมาอายุ 40.49 ปี 29%

โดยจำนวนตัวอย่าง 3,194 คน พบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 2%  ฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็มอยู่ที่ 1%  ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มอยู่ที่ 23%  ฉีดวัคซีนโควิด 3 เข็มอยู่ที่ 47%   ฉีดวัคซีนโควิด 4 เข็มอยู่ที่ 26%  และมากกว่า 4 เข็มอยู่ที่ 1%

ส่วนเหตุผลที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีกลุ่มตัวอย่างตอบ 741 คน พบว่า กังวลใจผลข้างเคียง 68.6%  ประเทศจะเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น 22.7%  เชื้อโอมิครอนไม่มีความรุนแร 13%  และเห็นว่าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ 8.8%

นอกจากนี้ RC DDC Poll Online  ยังสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  3,194 คน พบว่า 28% เคยติดเชื้อโควิด และ72% ไม่เคยติดเชื้อ ขณะที่เมื่อถามว่าช่วงที่ติดเชื้อโควิด19 ได้รับการดูแลรักษาอย่างไร มีกลุ่มตัวอย่าง 892 คนให้ข้อมูลว่า 67.7% ได้รับการดูแลผ่าน Home Isolation  11.4% ได้รับการดูแลที่โรงพยาบาล  9.5% ได้รับการดูแลที่ Hospitel  7.6% หายเอง และ 3.7% Community Isolation

RC DDC Poll Online   ยังสอบถาบกรณีถ้าเข้าสู่โรคประจำถิ่น ต้องการให้ยกเลิกมาตรการใด มีกลุ่มตัวอย่าง 3,175 คน ให้ข้อมูล ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ ต้องการเลิกตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 33.4%  อันดับที่ 2 คือ ไม่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ 30.8%  อันดับ 3 คือ ต้องการถอดหน้ากากอนามัย 26.2%  

อันดับ 4 คือ ไม่จำกัดจำนวนคนร่วมงาน 24.8%  อันดับ 5 คือ ไม่ต้องตรวจประวัติการฉีดวัคซีนก่อนร่วมกิจกรรม 22.5%  และอันดับที่ 6 คือ ไม่ต้องการให้มีการเว้นระยะห่าง  17.1%  นอกนั้น ให้ยกเลิกทุกมาตรการ และไม่ต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าไทย 15.8% และ 10.5% ตามลำดับ

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org