ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เปิดเผยว่า การพัฒนาเมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Phuket Health Sandbox เป็นอีกโครงการสำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพื่อวางรากฐานระบบสุขภาพของคนในจังหวัดให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยงบประมาณซึ่งหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา อนุมัติงบประมาณจำนวน 25.25 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับให้บริการด้านสุขภาพ ก็ได้ดำเนินการในทันที

นพ.บัญชากล่าวว่า สำหรับงบประมาณ 25.25 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจะนำมาพัฒนาในเรื่องศูนย์บริการ Anycall Anycare Center ประสานทุกโรงพยาบาลในทุกสังกัดเพื่อบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการให้ทุกการเจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาไม่ตกหล่น เป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องเตียง ทรัพยากรแพทย์ เครื่องไม้เครื่องมือไปรองรับประชาชนที่มีปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท และทำสถานีสุขภาพประจำหมู่บ้านหรือชุมชนอีก 20 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มรายบุคคลที่จะมารับบริการที่สถานีสุขภาพเป็นหลัก ขณะที่แผนถัดไปในปีหน้าซึ่งคาดว่าจะได้รับอีก 60 ล้านบาทจะพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพเต็มที่ มีระบบคลาวด์ในรูปแบบรพ.ออนไลน์ โดยมีทีมบริหารหลัก คือ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพจังหวัดที่มีผู้ว่าฯเป็นประธาน มีทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการ

“สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Phuket Health Sandbox คือความมั่นคงด้านสุขภาพของคนภูเก็ต  การเข้าถึงที่ไม่ต้องรอคิว การจ่ายเงินรักษาที่เหมาะสม ถัดไปจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวต่างชาติที่มั่นอกมั่นใจว่าถ้าพลัดตกหกล้มแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่ตาย เพราะดูแลทันเวลาทันท่วงทีมีมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ต่อยอดไปเรื่องธุรกิจสุขภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำแบบผ่าตัดแปลงเพศได้ ดูเหมือนไฮเอนด์เลย แต่สุดท้ายรถชนหัวแตกเข้ารพ.เสียชีวิต มันอาจจะรับไม่ได้ในชื่อเสียงและความปลอดภัยไม่เพียงพอในสายตาชาวต่างชาติ ที่ผ่านมาผมคิดว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 ของโลก แต่เอาเข้าจริงๆ ถ้าไปหักในจุดที่เป็นความเสี่ยง เช่น เข้าไม่ถึงจริง เข้าไม่ถึงแท้ รอคิวนาน เหล่านี้ยังต้องพัฒนาอีกพอสมควร ฉะนั้นการปรับจาก 6 ขึ้นมาเป็นท็อป 5 ก็อาจต้องใช้โครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบ” นพ.บัญชากล่าว