ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกฯ อบจ.เชียงใหม่ ตั้ง “นพ.ไกร ดาบธรรม” เป็นที่ปรึกษาภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 62 แห่ง มาสังกัด อบจ.เชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพจเฟสบุ๊ค พิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ ได้ระบุว่า เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สมัครใจจำนวน 62 แห่ง มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผมจึงมีคำสั่งตั้ง นพ.ไกร ดาบธรรม เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแลด้านการแพทย์และการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

นพ.ไกร ดาบธรรม จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 18 ปี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่(เลือกตั้ง) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอฝาง, แม่อาย, ไชยปราการ, เชียงดาว, เวียงแหง และแม่แตง