ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดข้อมูลโอมิครอน " BA.4 - BA.5"   แนวโน้มมากขึ้น แบ่งเป็นผู้เดินทางตปท. 78.3% ในประเทศ 50.3%  คาดการณ์อีกไม่นานครองตลาดในไทย  เมื่อแยกสัดส่วนติดเชื้อภาพรวมจำนวน 173 ราย เป็น BA.4 - BA.5 อยู่ที่  35.8%  ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 44 ราย ติด BA.4 - BA.5 ราว 29.5% ไม่ถือว่ามากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนกลุ่มอาการรุนแรง-เสียชีวิตมี 11 ราย ติดเชื้อ 36.4% ตัวเลขยังน้อย!  ทางสถิติสรุปไม่ได้ว่า รุนแรงจากสายพันธุ์นี้ ขอความร่วมมือรพ.ส่งตัวอย่างป่วยรุนแรงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่แม่นยำ 

อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2022/07/25432