ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"ถ่ายโอนแล้วสิ่งสำคัญในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกัน ไร้ทิฐิต่อกัน คิดถึงประชาชนเป็นหลัก...เพื่อคุณภาพการบริการที่ดี.."  นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.  ฝากถึงการทำงานในพื้นที่ เมื่อมีการถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่นแล้ว สิ่งสำคัญคือ คุณภาพการบริการต้องไม่ด้อยกว่าเดิม 

อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2022/07/25494