ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโควิด-19  กรอบวงเงิน 3,995.2708 ล้านบาท  ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน (ก.ค. -ก.ย. 2565)  แบ่งเป็นสำหรับซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  (ของใหม่) ได้แก่  Favipiravia/Molnupiravia  เฉลี่ย 27 ล้านเม็ดต่อเดือน (จำนวน 1,296.00  ล้านบาท) และ  Remdesivir จำนวน 57,000 vialต่อเดือน (จำนวน 21.96 ล้านบาท)  วงเงินรวม 1,317.96 ล้านบาท  รวมทั้งเป็นการแบ่งค้างชำระ สำหรับ Favipiravia และ Molnupiravia  จำนวน 165 ล้านเม็ด (จำนวน 2,653.81 ล้านบาท) และค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 1 ล้านชุด  (จำนวน  23.50 ล้านบาท) ของเดือน มี.ค.- มิ.ย. 65 รวมวงเงิน 2,677.31 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ โครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19  และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ เตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคโควิด-19 และดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19  สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ