ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี มุ่งสู่สถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทในระดับสากล

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันประสาทวิทยาเดิมเป็นที่รู้จักในนามของ “โรงพยาบาลประสาท พญาไท” ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร ได้ดำเนินการก่อตั้ง “โรงพยาบาลประสาทพญาไท” เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2500 ในการนี้โรงพยาบาลประสาทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานทุนทรัพย์ สำหรับก่อสร้างตึกจักษุประสาทวิทยา และได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ มาที่สถาบันประสาทเพื่อประกอบพิธีต่างๆ หลายครั้ง

ปัจจุบัน “สถาบันประสาทวิทยา” เป็นสถาบันโรคเฉพาะทางระดับตติยภูมิ โดยมีความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะพัฒนาสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริการและรักษาประชาชน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันประสาทวิทยาได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี “65 ปี สู่ความเป็นเลิศ” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดยในงานมีทั้งการประชุมวิชาการหัวข้อ “What’s new in NIT 2022”, ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของสถาบันประสาทวิทยา” โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, การนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ เช่น นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง และการเปิดตัว NIT SMART OPD และ แอพลิเคชั่น NIT Plus ที่ได้รับความสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย

โดย SMART OPD และแอพลิเคชั่น NIT PLUS จะทำให้การเข้ารับบริการ ที่สถาบันประสาทวิทยาสะดวกมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษา จองคิว และชำระค่าบริการได้โดยผ่านแอปพลิเคชันเดียว การมาโรงพยาบาลจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวดเร็วประหยัดเวลา สถาบันประสาทวิทยาภูมิใจที่ได้พัฒนาระบบการให้บริการพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี ได้รับความสะดวกสบาย ผู้ให้บริการมีความสุข และเพื่อระบบสุขภาพของคนไทยที่ยั่งยืนต่อไป