ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาฯอย. ย้ำยาต้านไวรัสรักษาโควิด ทั้งฟาวิฯ โมลนูฯ เป็นกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ล่าสุด อย.อนุญาตให้กระจายไปถึงคลินิกเวชกรรม คนจ่ายยา คือ แพทย์ และจ่ายตามเวชปฏิบัติเท่านั้น  ส่วนร้านขายยาจะอนุญาตให้มียานี้หรือไม่ เป็นเรื่องอนาคร และต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เรื่องรักษาโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นยาต้านไวรัสทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมดิซิเวียร์ แพกซ์โลวิด เริ่มแรกจะดูเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย โดยช่วงแรกการทำงานทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุข เป็นคนดูแลเรื่องการกระจายยาผ่านองค์การเภสัชกรรม ลงไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทุกสังกัด เป็นการกระจายที่ครอบคลุม และมีสต็อก การจ่ายยาเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางเวชกรรม เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะยาทุกอย่างมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้นการเอามาใช้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้ยา และปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ยาบางชนิดแค่ระบบการขนส่ง การจัดเก็บ ต้องมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้ต้องดูเพราะมีผลกระทบต่อคุณภาพยา ทั้งสิ้น   

ทั้งนี้ ที่จริงในส่วนของยาต้านไวรัสโควิด -19 รพ.รัฐ และเอกชนนั้นสามารถซื้อได้เองอยู่แล้ว เช่น เรมดิซีเวียร์ซึ่งเป็นยาฉีดรพ.เอกชน และรพ.อื่นๆ ก็มีอยู่แล้ว ส่วนฟาวิฯ โมลนูฯ ซึ่งเป็นยาที่รัฐจัดสรร ประชาชนไม่ต้องซื้อ ซึ่งระบบนี้มีมานานแล้ว แต่สถานพยาบาลเขาไม่ได้ซื้อ แต่เพราะเรากระจายไปให้  อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่มนี้เป็นยาในกลุ่ม EUA คือยาที่เราเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง แม้ข้อมูลยังไม่ครบ 100 % จึงจัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ  

ขณะนี้ทางอย.อนุญาตให้กระจายไปถึงคลินิกเวชกรรม คนจ่ายยา คือ แพทย์ และจ่ายตามเวชปฏิบัติ ส่วนคำถามว่าในร้านขายยาจะอนุญาตให้มียานี้หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าจะมีในอนาคตอันใกล้ แต่ต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการเซตระบบรายงานการใช้ยา ต้องมีใบสั่งแพทย์ สั่งตามข้อบ่งชี้ ต้องมีระบบการรายงานการใช้ยาสมเหตุผล เป็นต้น โดยคนสั่งจ่ายยาต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายยา ทั้งนี้ ระบบนี้มีมานานแล้ว แต่ต้องขอย้ำว่าไม่ใช่ว่าคนที่ป่วยทุกคนต้องกินยา 

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่คลินิกได้รับใบสั่งยา แต่ให้มารับยาที่ร้านขายยา ในส่วนนี้ต้องจ่ายเงินหรือไม่ นพ.ไพศาล กล่าวว่า ในส่วนนี้ตนไม่มั่นใจ แต่เรื่องยาดังกล่าวให้ร้านขายยามีได้ แต่ไม่ได้อนุญาตให้ขายได้เหมือนยาสามัญประจำบ้าน ร้านขายยาอาจจะซื้อจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำเข้า เพื่อมาสต็อกแล้วเชื่อมโยงคลินิก และจ่ายยาให้ตามที่แพทย์จากคลินิกหรือสถานพยาบาลสั่งจ่าย  แล้วต้องรายงานเข้าระบบการใช้ยา เภสัชกรต้องอธิบายการใช้ยา 

นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีการจ่ายยารักษาผู้ป่วยโควิด ในระบบของสำนักงานหลักประกันสขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีการรับยาได้ที่ร้านขายยานั้น เรื่องนี้ สปสช. มีการทำงานร่วมกับคลินิกอบอุ่นทั้งหลาย มีแอปพลิเคชั่นหรือระบบการจ่ายยาต่างๆ ซึ่งก็จะมีแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย และสั่งจ่ายยาเช่นเดียวกัน แล้วให้มารับยาที่ร้านขายยา เข้าใจว่ามียาต้านไว้รัสด้วย 
 
“แต่ที่แน่ๆ ณ วันนี้ ไม่ใช่ว่าร้านขายยาจะสั่งจ่ายตัวนี้ได้เอง อันนั้นคงไม่ได้ ไม่มีการขายยาต้านไวรัสโควิด – 19 ในร้านขายยา ยิ่งการให้ประชาชนไปซื้อเองในร้านขายยานั้นคงไม่มี ต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ มีใบสั่งจากแพทย์ ตอนนี้เรากำลังจัดระบบ” นพ.ไพศาล กล่าว

 

 *สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org