ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง รุกโครงการคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 ถึง ป.6 เน้นให้ความสำคัญสุขภาพสายตาเด็กในพื้นที่ ตั้งเป้าเร่งค้นหา แด็กและเยาวชน 850 คน ค้นหาสู่การรักษา ตัดแว่นตา แก้ปัญหาสายตาทันท่วงที

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางบัวทอง (กปท.เทศบาลเมืองบางบัวทอง) ในการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาในเด็กนักเรียน ตาม “โครงการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 และเยาวชนในพื้นที่” จำนวน 850 ราย โดยจักษุแพทย์  มี นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง  ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสาธารณสุขจ.นนทบุรี และนายนพรุจ ปิ่นทอง สสอ.บางบัวทอง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ปัญหาเด็กสายตาผิดปกติ เป็นประเด็นสุขภาพที่สำคัญ เพราะหากเด็กมีสายตาผิดปกติจะกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมอง หากตรวจคัดกรองและรักษาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะถ้าพ้นช่วงอายุนี้ไปแล้ว เด็กก็จะเกิดภาวะสายตาขี้เกียจและไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ผ่านมา สปสช. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จัด “โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 เพื่อค้นหาความผิดปกติทางสายตา” แล้วทำการรักษาหรือตัดแว่นสายตาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่ตรวจวินิจฉัย ทั้งการวัดค่าสายตาและสั่งตัดแว่นตา ตามรายการบริการ (Fee Schedule) โดยเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นมา พร้อมสนับสนุน กปท. ทั่วประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นหนึ่งในตัวอย่าง อปท. ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ พร้อมจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ 

ด้าน นางกาญจนา เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง กล่าวว่า ปัญหาสายตาผิดปกติกระทบต่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรมของเด็ก แต่บางครั้งตัวเด็กเองหรือแม้แต่ผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ตัวว่าสายตาตัวเองผิดปกติเพราะเป็นสิ่งที่คุ้นชินอยู่ทุกวัน เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก เพราะหาไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้สายตาเด็กผิดปกติไปตลอดชีวิต เทศบาลเมืองบางบัวทองจึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน ร่วมกับ รพ.บางบัวทอง เพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติในพื้นที่ตั้งแต่แรกเริ่ม และนำไปพบจักษุแพทย์เพื่อให้การรักษาหรือตัดแว่นสายตา ซึ่งจะทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ ได้ดีเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป  

นางพรเพ็ญ อยู่สุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กล่าวว่า โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง 850 คน โดยได้เริ่มตรวจคัดกรองสายตาให้กับเด็กๆ มาตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พบเด็กที่มีปัญหาสายตาหรือแม้แต่โรคทางตาอื่นๆ จำนวน 829 คน และนำเข้าสู่การรักษาและตัดแว่นตา นำมาสู่การมอบแว่นตาให้กับเด็กๆ ในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งแว่นตาให้กับเด็กที่บ้าน โดยโครงการนี้จะดำเนินการไปจนถึงเดือน ก.ย. นี้