ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอกชนพัฒนา “กัญชง” ครบวงจรในเอเชีย
 

  บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านการผลิตและสกัดสาร CBD จากกัญชงรุ่นใหม่ของประเทศไทย โชว์เป้าหมายการยกระดับตลาดกัญชงอย่างครบวงจร โดยมีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์กัญชงให้มีความโดดเด่นทั้งด้วยความเหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย การยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ไทยที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้  

นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด นักธุรกิจ
รุ่นใหม่ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และสกัดสาร CBD จากกัญชง

 

ภาพจาก เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ - JC&CO COMMUNICATIONS