ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” เสนอครม.เห็นชอบสลับสับเปลี่ยนแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง สธ. 7 ท่าน “หมอธเรศ” นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค “หมอธงชัย” นั่งอธิบดีกรมการแพทย์ ส่วน “หมอทวีศิลป์” ขึ้นรองปลัดสธ.  

 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการประจำกระทรวงสาธรณสุข จำนวน 7 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียนและผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

1.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการและสุขภาพ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค

2.นายสุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการและสุขภาพ

3.นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์

5.นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7.นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : "อนุทิน" ตอมปมโยกย้าย หลังชมรมแพทย์ชนบทติงแต่งตั้งไม่เป็นธรรม

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

 

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง