ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อสม.เฮ! ครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอสาธารณสุขจัดงบกลาง 1,050 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจ อสม.และอสส เดือนละ 500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน รองนายกฯ "อนุทิน" ชื่นชมทำหน้าที่ด่านหน้าหนุนไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลก

 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี  2565 งบกลาง วงเงิน 1,050 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัย ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโควิด19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(อสส.)จำนวน 10,577 คน รวม1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับเดือนเม.ย.-พ.ค. 2565 รวม 2 เดือน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณที่ ครม. ได้ให้การสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. และอสส. โดยต่อเนื่อง ซึ่งการอนุมัติครั้งนี้ จะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยที่ต่อเนื่องจากงวดเดือน ต.ค.2564-มี.ค. 2565 ที่ ครม. ได้ อนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน  3,150 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้กับอสม.และอสส. คนละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเวลา 6 เดือน

 

“ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อสม. และ อสส. ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การควบคุมโรคในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบบสาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิด19 ได้ดีอันดับต้นๆ ของโลก”นายอนุทิน กล่าว

 

ทั้งนี้ อสม.และอสส. ได้ทำหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนตั้งแต่เดือนก.พ. 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชน เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับทีม 3 หมอ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แยกกักรักษาตัวในชุมชน(CI)38,157แห่ง และแยกกักรักษาตัวที่บ้าน(HI) 34,843 คน  แนะนำกลุ่มเป้าหมายตรวจ ATK และรายงานผลการตรวจผ่าน Application “สมาร์ท อสม.” เชิญกลุ่มผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว มารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

 

 

 

 *สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org