ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. ออกประกาศอนุญาตร้านยาแผนปัจจุบันจำหน่ายยาต้านไวรัสโควิด-19 ได้ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย. 65  แต่ต้องจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น

 

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)(ศบค.) มีมติเห็นชอบให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาต้านไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์  โดยให้เริ่มในแนวปฏิบัตินี้วันที่ 1 กันยายน ต่อมา ร้านขายยาหลายร้านให้ข้อมูลว่า ยังไม่เห็นประกาศการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถกระจายามายังร้านขายยาได้  ทำให้ไม่สามารถติดต่อเพื่อซื้อขายยาต้านไวรัสโควิด-19 ได้ 

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ก.ย.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยประกาศเรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน สำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) ฉบับที่ 5 ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

เนื้อหาตามประกาศ กรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านเชื้อไวรัสชนิดรับประทาน (oral antiviral pills) ที่ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้สามารถกระจ่ายยาไปยังสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันได้ โดยต้องจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น ซึ่งเป็นการประกาศเพิ่มเติมจากฉบับก่อนหน้า