ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เยี่ยมชมโครงการ “สายตาดี มีสุข เทศบาลนครสกลนคร ” พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนสายตาผิดปกติ 150 คน จ่อขยายโครงการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช. พร้อมด้วย พญ.ธีรารัตน์ พลราชม รองนพ.สสจ.สกลนคร นพ.พิชชา พนาวัฒนวงศ์ จักษุแพทย์ รพ.ศูนย์อุดรธานี นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผอ.ศูนย์สกลนคร นพ.ปวีณ ภูจันทึก จักษุแพทย์ รพ.ศูนย์สกลนคร และนพ.นพรัตน์ พันธุเศรษฐ์ รองผอ.สปสช.เขต8 อุดรธานี ร่วมด้วย ลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการ “สายตาดี มีสุข เทศบาลนครสกลนคร” เด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีปัญหาสายตาให้ได้รับการแว่นตาที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุน-ขยายโครงการ ช่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศเข้าถึงบริการตรวจวัด-คัดกรอง-ได้รับแว่นตาที่มีคุณภาพ 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ได้มาร่วมพิธีรับมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 150 คน ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ซึ่งทำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทำการคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 ถึง ป.6 พบว่าเด็กสายตาผิดปกติ จำนวน 402 คน ได้รับแว่นสายตาแล้ว 198 คน  และในวันนี้มีการนัดเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มารับมอบแว่นสายตาอีกจำนวน 150 คน  ยังมีเด็กที่รอรับแว่นอีกจำนวน 48 คน 

ซึ่ง สปสช.เขต8 อุดรธานี ถือว่าเป็นเขตสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ทำโครงการแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนได้คืบหน้ามาก เพราะกระบวนการขั้นตอน ค่อนข้างซับซ้อน ต้องมีการฝึกอบรมครูอนามัยที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆให้ตรวจคัดกรองสายตาเด็ก ต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วน ซึ่ง ถือว่าขณะนี้โครงการแว่นสายตาได้ครอบคลุมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของจังหวัดสกลนครไปถึง 80% และจะทำต่อเนื่องในทุกๆปีด้วย

ด้านนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวว่า ความโดดเด่นของโครงการนี้ เกิดจากการตรวจพบมีความผิดปกติของสายตานักเรียนเขตเทศบาลนครสกลนคร พบมีความผิดปกติด้านสายตาจำนวนมากจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ที่อาจจะมีผลเสียต่อเด็กในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็ก ที่เด็กจะได้มีความพร้อมในการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องขอบคุณความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีปกติสุข สำเร็จได้ด้วยดีมาตลอด 

ขณะที่พญ.ธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการ "เด็กสกลสายตาดีชีวีตมีสุข" ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลใหญ่และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และอสม. ช่วยกันค้นหาเด็กนักเรียนสายตาผิดปกติ โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีแว่นสายตาเรียนหนังสือ ผู้ปกครองบางครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน ที่ไม่สามารถจัดหาซื้อแว่นสายตาให้ลูกได้ จึงรู้สึกภูมิใจที่มีโครงการนี้มารองรับ

ขณะนี้โครงการเด็กสกลสายตาดีชีวีมีสุขได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตเทศาบาลนครสกลนคร 12 โรงเรียน จำนวน 4,250 คน จากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบเด็กนักเรียนมีความผิดปกติทางสายตา 244 คน และคัดกรองขั้นสูงโดย จักษุแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติตา อีกทั้งผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยังทำให้เด็กนักเรียนที่ได้รับแว่นสายตามีผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วย พญ.ธีรารัตน์ กล่าว