ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากกรณีที่ผู้โพสต์บทความโดยระบุว่าลักษณะอาการของโรคปอดอ่อนแอ ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าอาการต่าง ๆ ตามที่บทความดังกล่าวอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นไอบ่อย ๆ ลมพิษ ผื่นคัน ติดเชื้อง่าย ป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้ ผิวแห้งกร้านไม่เปล่งปลั่ง อารมณ์เศร้าหมองตลอดเวลา ขับถ่ายไม่ออก สิวเต็มหน้า ล้วนแต่เป็นอาการแสดงที่ไม่จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่ง ซึ่งควรมีการตรวจเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยและเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมตามโรคอันเป็นสาเหตุต่อไป โดยอาการทั้งหมดนี้อาจไม่ได้อธิบายจากโรคเพียงโรคเดียวเท่านั้น และไม่มีภาวะปอดอ่อนแอดังกล่าวในทางการแพทย์ การนำเสนอเช่นนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิด และพลาดโอกาสเข้ารับการตรวจรักษาได้

นอกจากนี้ คำแนะนำตามบทความดังกล่าว มีบางส่วนที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ได้แก่ การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 150 นาที แต่ไม่ได้เป็นข้อแนะนำทางการรักษาที่จำเพาะต่ออาการแสดงตามที่บทความได้อ้างอิง ร่วมกับอาหารบางชนิดที่ได้นำเสนอนั้น ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับว่ามีประโยชน์ต่อการบำรุงปอด ส่วนการฝึกหายใจเข้าออกลึก ๆ อาจไม่ได้มีรายละเอียดที่เพียงพอ เนื่องจากการบริหารฝึกการหายใจอย่างถูกวิธีนั้นมีรายละเอียดตามหลักของการกายภาพบำบัดที่ควรปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำแนะนำต่อไป

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคทรวงอก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ccit.go.th หรือโทร. 02 547 0999

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org