ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘เลอพงศ์’ เผย ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจฯ ล่าสุด จำนวนรพ.สต. ที่ถ่ายโอนมี 3,264 แห่ง บุคลากรที่เป็นข้าราชการมี 11,911 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง 9,868 คน พร้อมถ่ายโอนไป อบจ. ในวันที่ 1 ตุลาคม 65 ทั้งหมดแน่นอน

คืบหน้ากรณีการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) โดยมีประเด็นที่น่าติดตาม กรณีทันตาภิบาลกังวลว่าถ่ายโอนไปแล้วจะทำฟันโดยไม่มีทันตแพทย์ควบคุมได้อย่างไร...

ความคืบหน้าเรื่องนี้ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในส่วนเรื่องทันตาภิบาล กรณีที่ 1 เราใช้หลักการเดิมคือกระทรวงสาธารณสุขต้องร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการที่จะจัดทันตแพทย์เข้ามาหมุนเวียน กรณีที่ 2 ในส่วนของ รพ.สต. ขนาดใหญ่ บางแห่งนั้นอาจจะมีทันตแพทย์อยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นอำนาจการบริหารงานของ อบจ. ว่าสามารถหมุนเวียนการบริการทันตกรรมไปตามรพ.สต. ที่รับถ่ายโอนมาได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ล่าสุดจำนวน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมี 3,264 แห่ง บุคลากรที่เป็นข้าราชการมี 11,911 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง 9,868 คน โดยทั้งหมดพร้อมจะถ่ายโอนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้แน่นอน