ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 กันยายน 2565) ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม องค์กรต่าง ๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวาสดุดี เนื่องในวันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี    

ดร.สาธิต กล่าวสดุดีว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปรีชาญาณหยั่งเห็นการณ์ไกลว่า ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกร มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาและทรัพย์สินส่วนพระองค์ ทรงวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาลและทรงเป็นต้นแบบในการนำความรู้มาใช้จริง ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้ มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้นแต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”

รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น ทรงเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยไม่เลือกฐานะ ไม่ถือพระองค์จนเป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานาม สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติของทั้งสองพระองค์

ทั้งนี้ ดร.สาธิต ได้กล่าวในนามผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ พร้อมปฏิญาณตนดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์สืบไป