ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตัดสินให้เข้ารับรางวัล ASOCIO Award ในสาขา HealthTech Award โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ Resorts World Sentosa Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2022 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565

สมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ซึ่งเป็นองค์กร นานาชาติ ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศใน ภาคพื้นเอเซียโอเชียเนีย จะมีการมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนํา IT มาใช้ใน การพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบผลสําเร็จใน 8 สาขาคือ 1) Outstanding Tech Company Award 2) Outstanding User Organization Award 3) Digital Government Award 4) EdTech Award 5) HealthTech Award 6) Cybersecurity Award 7) Environmental, Social & Governance Award และ 8) Start-Up Award

ด้าน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอแสดงความยินดีกับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตัดสินให้เข้ารับรางวัล ASOCIO Award ในสาขา HealthTech Award โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ Resorts World Sentosa Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2022 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล ASOCIO Award จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนร่วมงานจํานวน 1 ท่าน สมาคม ฯ จึงขอส่งหนังสือเชิญจาก ASOCIO มาพร้อมนี้ และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านและคณะในงานประชุม ASOCIO Digital Summit 2022 ดังกล่าว

ทั้งนี้ สมาคม ฯ ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนองค์กรของท่านในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และ จัดส่งวิดีโอคลิปแนะนําองค์กรและข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อฉายในระหว่างขึ้นรับรางวัล ด้วย โดยขอให้ส่งผ่านทางสมาคม ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณจุรีรัตน์ อัสสวิโรจน์เรื่อง jureeratagatai.or.th