ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ท่านใหม่เรียกหารือสหวิชาชีพ ชมรมต่างๆในกระทรวงฯ ถกประเด็นบุคลากรสาธารณสุข  6 ต.ค.นี้ ด้านชมรมนักวิชาการสาธารณสุข เตรียมเสนอปัญหา พร้อมหาทางออกร่วมกัน โดยเฉพาะกรณีการจ้างงานลูกจ้าง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอบจ. จะมีการจ้างงานต่ออย่างไร ประเด็นกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข บรรจุขรก.รอบสอง และปรับสายงานวิชาการกรณีพิเศษ 

จากกรณีคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร จัดประชุมหารือปัญหาบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิดที่ยังไม่ได้รับการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข  การบรรจุโควิดรอบสอง 63 สายงาน และการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขสู่แท่งวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการใดๆ แต่กมธ.สาธารณสุขจะติดตามและทวงถามเรื่องนี้กับทาง ก.พ.อีกครั้งนั้น

ความคืบหน้าวันที่ 30  กันยายน นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเกี่ยวกับ 3 ประเด็น ทั้งเรื่องการกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข"  บรรจุข้าราชการรอบสอง และการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากสายทั่วไปเป็นสายวิชาการกรณีพิเศษอยู่ ซึ่งทางชมรมนักวิชาการสาธารณสุข จะสอบถามไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขอีกครั้ง ซึ่งหากยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ก็จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป


"จากการหารือในการประชุมครั้งนี้ ทางชมรมฯ จะสอบถามทางคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ทั้ง 3 เรื่อง อย่างกรณีการกำหนดตำแหน่ง เห็นว่าจะชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเราจะสอบถามไป หากไม่ชัดเจน หรือไม่มีความก้าวหน้าใดๆในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ก็จะมีการหารือและเคลื่อนไหว โดยจะรวมตัวกันเดินทางมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้ง" นายริซกี กล่าว
นายริซกี กล่าวอีกว่า นอกจากประเด็นดังกล่าว ยังมีเรื่องการถ่ายโอนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  ซึ่งการเตรียมพร้อมต่างๆ ไม่น่ามีปัญหา  แต่ที่กังวล และมีบุคลากรในส่วนลูกจ้างสอบถามเกี่ยวกับการจ้างงานต่อว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีเกณฑ์การจ้างงานต่ออย่างไร และจะจ้างงานทุกแห่งจริงหรือไม่ ซึ่งเห็นว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ออกข่าวว่า จะมีการตั้งคณะทำงานมาติดตามเรื่องนี้ 

"ที่ผ่านมาเห็นข่าวจากท่านเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ระบุถึงการจ้างงานลูกจ้างใน รพ.สต.ว่า จะมีการจ้างต่อ แต่หลายคนยังกังวลเรื่องกระบวนการ เพราะยังไม่ชัดเจนว่า เกณฑ์จะเป็นอย่างไร  ซึ่งหลังวันที่ 3 ตุลาคมนี้ ทางเราจะติดตามประเด็นนี้ว่า จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร   ตอนนี้น้องๆหลายคนกำลังสับสน และสงสัยว่าทุกตำแหน่ง ทางอบจ.จะจ้างหมดหรือไม่ หากจ้างหมดถือเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งสำคัญหลังจากถ่ายโอนไป ช่วง 3-6 เดือนจากนี้กระบวนการจ้างต้องชัดเจน และประเด็นการจ้างงานต้องไม่ตกเบิก คือ ต้องมีเงินจ้างจริงๆ กลัวว่าถ้าไม่ชัดเจน รอสัญญาณรอกระบวนการก็ลำบาก ต้องมีแนวทางช่วยเหลือด้วย" นายริซกี กล่าว

นายริซกี กล่าวอีกว่า ล่าสุดในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.โอกาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ท่านใหม่จะประชุมหารือร่วมกับสหวิชาชีพ ชมรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งชมรมฯ เตรียมจะหารือและขอความช่วยเหลือจากปลัดสธ.ท่านใหม่ ทั้งกรณีบรรจุข้าราชการรอบสอง กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข การปรับสายงาน รวมทั้งการขึ้นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เพราะส่วนหนึ่งที่เคยอยู่ สธ. แต่รู้สึกว่าไม่เติบโตจึงถ่ายโอนไปท้องถิ่น ดังนั้น หากมีช่องทางให้มีความก้าวหน้าในสายงาน มีช่องทางให้ขึ้นชำนาญการพิเศษก็จะช่วยได้มาก ซึ่งปัจจุบันกรอบสัดส่วนน้อยมาก ดังนั้น ตอนนี้หากให้ รพ.สต.อำเภอละ 1 ตำแหน่งก็ยังดี เพราะตอนนี้เหลือ รพ.สต.ประมาณ 6 พันกว่าแห่งที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนไป  

บุคลากรในรพ.สต.รายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า ตนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ใน รพ.สต. แต่ยังไม่ได้ถ่ายโอนไปท้องถิ่นในรอบนี้ สิ่งที่กังวลคือ เนื่องจากเป็นลูกจ้าง จึงไม่แน่ใจว่าถ่ายโอนไปแล้วจะได้รับการจ้างต่อหรือไม่ ขณะนี้ขอรอว่า คนที่โอนไปรอบนี้จะได้จ้างต่ออย่างไร เพราะขณะนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจนว่า จะจ้างต่อในรูปแบบไหน และสิทธิสวัสดิการจะเป็นอย่างไร แตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่

"ที่ผ่านมาลูกจ้างไม่เคยถูกถามความคิดเห็นว่า จะถ่ายโอนหรือไม่ ส่วนใหญ่ที่เห็นหนังสือก็จะสอบถามทางข้าราชการมากกว่า และลูกจ้างก็จะติดตามไปด้วยเมื่อมีการถ่ายโอน แต่ก็ไม่รู้ว่า จะได้จ้างจริงหรือไม่ ตอนนี้ขอรอดูรุ่นที่โอนไปก่อนว่า มีความชัดเจนอย่างไร นอกจากนี้ ประเด็นที่กังวลคือ เรื่องบรรจุข้าราชการรอบสอง กลุ่มลูกจ้างที่น่าจะได้บรรจุ แต่ถ่ายโอนไปอบจ.จะยังได้บรรจุหรือไม่ เพราะได้ยินว่า ไม่น่าจะได้ หากจะเป็นข้าราชการต้องผ่านเกณฑ์การสอบปกติ ตรงนี้อยากให้ทั้งทางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย อบจ.มีความชัดเจนโดยเร็ว" บุคลากรรายเดิมกล่าว
 
 (ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.สั่งการ สสจ. ไม่ลอยแพลูกจ้าง-พนง. 9 พันคนถ่ายโอน 1 ต.ค.นี้ หาทางช่วยทุกคนต้องได้ทำงานต่อ)

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org