ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ปลัด สธ.คนใหม่ เตรียมทำหนังสือสั่งการ นพ.สสจ. 3 ต.ค.65 ย้ำ! ไม่ลอยแพ ลูกจ้าง พนง.กระทรวงฯ รพ.สต.  9 พันคนที่จะถ่ายโอน 1 ต.ค.นี้  ขอให้อบจ.ลงนามรับรองการจ้างต่อจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน หากพร้อมครบทุกด้าน สสจ.ลงนามได้ทันที   ส่วน อบจ. ที่ติดขัดจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ สธ.จะต่อสัญญาจ้างและยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าอบจ. จะดำเนินการเรื่องจ้างงานเรียบร้อ

  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  กล่าวถึงความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 แห่ง วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ว่า กระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่จะมีการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. บริหารจัดการ โดยจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพประชาชน และดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด หากเกิดข้อติดขัดในกระบวนการต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขยินดีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

 

นพ.สุระ กล่าวอีกว่า  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ มอบอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. ซึ่งการถ่ายโอนจะดำเนินการได้เมื่อเอกสารต่างๆ มีความพร้อม ทั้งเอกสารด้านครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สินทรัพย์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างเงินบำรุง ประมาณ 9 พันคน ต้องให้ อบจ.ลงนามรับรองการจ้างต่อจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน หากพร้อมครบทุกด้านแล้ว สสจ.สามารถลงนามถ่ายโอนได้

ส่วน อบจ. ที่ยังติดขัดเรื่องการจ้างบุคลากรกลุ่มนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะต่อสัญญาจ้างและยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าอบจ. จะดำเนินการเรื่องจ้างงานเรียบร้อย พร้อมลงนามถ่ายโอน จึงจะสิ้นสุดสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข

 

นพ.สุระกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการบริการด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ จะมีการสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์ และจัดบริการลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. เพื่อเป็นช่องทางรับข้อร้องเรียนจากประชาชน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : สธ. นัดหารือสหวิชาชีพ ชมรมต่างๆ 6 ต.ค.นี้ ถกปัญหาบุคลากร-ประเด็นลูกจ้างถ่ายโอน)

  

ข่าวเกี่ยวข้อง : นับถอยหลัง 1 ต.ค. 65 รพ.สต.จำนวน 3,264 แห่ง ต้องถ่ายโอนไป อบจ. ทั้งหมด

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org