ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 3 พันกว่าแห่ง ไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 แห่ง ว่า  ในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ได้ถ่ายทอดหลักการที่กำหนดไว้ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.)  รับทราบ  คือ  การกระจายอำนาจ รพ.สต.ไป อบจ.นั้น สธ.เห็นด้วยในหลักการ เพราะการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่ดี ประชาชนได้รับบริการในระยะยาวดียิ่งขึ้น โดยประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอน ขณะที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างที่จ้างต้องไม่ได้รับผลกระทบตรงกับที่ อบจ.ให้การตกลงกันไว้ว่า ลูกจ้างเดิมต้องจ้างงานต่อเนื่อง และ สธ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับการถ่ายโอน เพื่อช่วยสนับสนุนให้การถ่ายโอนราบรื่น โดยมี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.เป็นผู้ติดตามเรื่องนี้ในส่วนกลาง

อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2022/10/26098