ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผอ.รพศ./รพท. ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดมีการแต่งตั้งรักษาราชการเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง คือ ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และผอ.กองตรวจราชการ ให้มีผลตั้งแต่ 12 ต.ค.65 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งให้รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) ล็อตใหญ่ 35 ราย  ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.2565

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีการเผยแพร่คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2573/2565 เกี่ยวกับบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ดังนี้

1.นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขึ้นรักษาราชการเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย

 

*******************

 

 

2.นพ.ประกิจ สาระเทพ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นรักษาราชการเป็นผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

 

นพ.ประกิจ สาระเทพ

********************

 

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.เซ็นย้ายล็อตใหญ่ “ผอ.รพศ.-รพท.” โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ รวม 35 ราย)

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org