ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ.เผยกรณีค่าเสี่ยงภัยโควิด ที่มีบุคลากรทวงถามอยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงบประมาณ ย้ำ! หากได้รับจัดสรรจากสำนักงบฯ เมื่อไหร่ สธ.จะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเร็ว

จากกรณีบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด ร้องค่าเสี่ยงภัยการทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งงบก่อนหน้านี้กระจายได้ประมาณ 2-3 เดือน คือ ตุลาคม -พฤศจิกายน 2564  และยังค้างอีกจำนวนมากนั้น ทางด้าน นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ประกาศช่วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด หากยังไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยดังกล่าว โดยขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งมาทางตน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จะช่วยในการติดตามให้อีกทางหนึ่ง

(ข่าวเกี่ยวข้อง : กมธ.สาธารณสุข สภาฯ ชี้ใครมีปัญหาค่าเสี่ยงภัยร้องมาได้ทันที )

ความคืบหน้าเรื่องนี้วันที่ 14 ตุลาคม  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีบุคลากรสาธารณสุขสอบถามถึงค่าเสี่ยงภัยการดำเนินงานช่วงโควิด 19 ว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข วงเงินรวม 12,387.2933 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 แหล่ง คือ1.งบเงินกู้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จำนวน 11,516.2933 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ (และกรมบัญชีกลางออกรหัสงบประมาณฯ) เป็นรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่จ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 ซึ่งให้ดำเนินการเบิกจ่าย หลังจากที่ได้รับจัดสรรแล้วภายในเดือนธันวาคม 2565

" 2.งบกลางฉุกเฉิน วงเงิน 871 ล้านบาท เพิ่งได้รับการจัดสรรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเร็วต่อไป" นพ.ทวีศิลป์ กล่าว