ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” เผยสาเหตุเพิ่ม “รองปลัดสธ.” คนที่ 5 หวังรองรับงานสาธารณสุข ย้ำ! ไม่ได้เพิ่มงบประมาณ เป็นการตัดซี 10 สายวิชาการ สลับตำแหน่ง ใช้งบเดิม แต่เนื้องานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนขั้นตอนให้ปลัดสธ.เสนอชื่อขึ้นมา หลังผ่าน อ.ก.พ.กระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข” อีก 1 ตำแหน่ง ว่า ต้องขอขอบพระคุณท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าใจบริบทเรื่องของความสำคัญบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านให้คำแนะนำ และสนับสนุนในการให้มีตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนที่ 5 เกิดขึ้น เนื่องจากท่านรองวิษณุ กำกับดูแลสำนักงานก.พ. และ ก.พ.ร. จึงได้ให้นโยบายท่านเลขา ก.พ. และท่านเลขา ก.พ.ร. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มีการดำเนินการมาเกือบปี ไม่ใช่เพิ่งดำเนินการ แต่มีการอธิบาย ชี้แจงเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงปัจจุบัน

“เมื่อวานผมลาประชุม ครม. เนื่องจากมีภารกิจที่อุดรธานี ทราบมาว่าท่านรองนายกฯ ได้ให้ความกรุณาในการแจ้งต่อคณะรัฐมนตรีถึงความจำเป็นที่ต้องมีรองปลัดสธ.คนที่ 5 ถือว่าได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหัวหน้ารัฐบาลและผู้รับผิดชอบทุกท่าน ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า การเพิ่มตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เราได้รองปลัดฯขึ้นมา 1 คน ก็ไปตัดซี 10 สายวิชาการ โดยเอามาสลับตรงนี้ ดังนั้น งบประมาณต่างๆจึงไม่เพิ่ม แต่เราจะได้เนื้องานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคนรับผิดชอบ โดยอำนาจปลัดสธ.ให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน ทำให้เกิดความรวดเร็ว” นายอนุทิน กล่าว

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ครม.เห็นชอบเพิ่มเก้าอี้รองปลัดสธ. ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน )

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า  ในส่วนของกระทรวงฯ จริงๆ รองปลัดสธ. อธิบดี ผู้ตรวจฯ ก็ซี 10 ทั้งหมด การแต่งตั้งจึงไม่ซับซ้อน โดยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสรรหามาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หรือไม่  นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นกับท่านปลัดกระทรวงฯ  นำเสนอขึ้นมา และรัฐมนตรีจะพิจารณาหากไม่มีข้อสงสัยใดๆ ก็จะเริ่งดำเนินการต่อไป  ซึ่งเมื่อผ่านครม.แล้วก็รอเข้าอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ทุกอย่างมีขั้นตอนตามราชการ

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า ภาระงานกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนมาก ยกตัวอย่างเรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ จนถึงเสียชีวิต รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆ ทุกเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขหมด อย่างล่าสุดการบำบัดดูแลผู้ติดยาเสพติด มีผู้เสพประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งภารกิจของกระทรวงฯ มีเยอะมาก ซึ่งเป็นนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้บุคลากร ผู้บริหารมาช่วยกันสนับสนุนในการทำงาน ซึ่งที่มีอยู่ 4 คนก็มีงานมาก จึงต้องมีอีกท่านมาช่วย อย่างเรื่องงานต่างประเทศก็สำคัญ เพราะบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ทำให้หลายเรื่อง ทั้งชื่อเสียงประเทศไทย การดึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนมาสู่ประเทศไทย เป็นต้น

“ขั้นตอนต่อจากนี้หลัง ครม.อนุมัติ ก็จะมีประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข และกำหนดเลขตำแหน่ง เข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯ จะนำชื่อเข้าสู่ที่ประชุมครม.รับทราบต่อไป” นพ.โอภาส กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีชื่อในใจหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า มีชื่อนอกใจ จริงๆ คือ ทุกอย่างมีกระบวนการสรรหาอยู่แล้ว