ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ยุติเอดส์ภายใน 8 ปี รอบที่ 1 ให้แก่ 13 จังหวัด ขับเคลื่อน “จังหวัดยุติเอดส์” ด้วยความร่วมมือระดับจังหวัด ช่วยผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพ ตรวจเร็ว ทราบผลเร็ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ทันทีและต่อเนื่อง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ รอบที่ 1 ให้แก่ 13 จังหวัด และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เร่งรัดดำเนินงานยุติเอดส์ให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 2573 มาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการแข่งขันชิงรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ มีกลยุทธ์สำคัญคือ การขับเคลื่อน “จังหวัดยุติเอดส์” โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับจังหวัด ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน เพื่อป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงทุกกลุ่มประชากรสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ทราบผลได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงบริการสุขภาพ และเข้าถึงกระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ทันทีและต่อเนื่อง

“ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ 13 จังหวัดที่ได้รับรางวัลโครงการตรวจเร็ว รักษาเร็ว ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงต้องหาวิธีการเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ได้รับการตรวจเอชไอวี และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดและประเทศชาติต่อไป” นายแพทย์โสภณ กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการแข่งขันชิงรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ประกอบด้วย รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2565 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566 โดยรอบที่ 1 จังหวัดที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สุโขทัย พัทลุง เชียงราย ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ จังหวัดนครปฐมและลำปาง

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง