ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) เผย ภาระและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจริง จากหลายปัจจัย อาทิ ด้านทรัพยากรบริหาร คน เงิน ของ การจัดการเทคโนโลยี รพ.สต.ยังไม่พร้อม ไม่มีชุดเครื่องมืออัตโนมัติชุดดิจิตอล บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการสอน ผู้เข้ารับบริการ ในชนบทไม่มีมือถือ ฯลฯ ชี้ เห็นด้วยตามที่ชมรมแพทย์ชนบทออกมาโพสต์ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข

จากกรณีชมรมแพทย์ชนบทออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กชมรมฯ กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือให้หน่วยบริการทำการ Authen ผู้รับบริการ ให้มีการยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งชมรมฯ ระบุว่า เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งปัญหาไม่ใช่อยู่ที่หลักการการต้องยืนยันตัวตน อันนี้โอเค ทุกคนยอมรับว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพิ่มงานไม่ว่า เพราะหลักการถูกต้อง แต่ปัญหาอยู่ที่ ทำไมต้องทำผ่านแอปฯ หมอพร้อม  เพราะแม้จะดูดี แต่ขั้นตอนมาก และเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 11 พ.ย. 65 นายสมศักดิ จึงตระกูล ประธานชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ณ สภาพการณ์ที่ไม่พร้อมของ รพ.สต. จากหลายๆปัจจัยด้านทรัพยากรบริหาร คน เงิน ของ การจัดการเทคโนโลยี กรณีประเด็นการที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้ Authen

เป็นการสร้างภาระให้แก่ รพ.สต. เพิ่มขึ้น ในขณะที่ รพ.สต. ยังไม่พร้อม ไม่มีชุดเครื่องมืออัตโนมัติชุดดิจิตอลสำหรับการ Authen ของผู้ให้บริการ (รพ.สต.) ไม่พร้อม (ไม่มี) บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการสอนแนะการ Authen ผู้จะเข้ารับบริการ ผู้รับบริการเด็ก ผู้ป่วย คนชรา คนพิการ ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง และคนยากจน ในชนบทในเขตรับบริการของ รพ.สต. ไม่มีมือถือ Smart Phone โหลด App 

ในที่สุดส่งผลต่อความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ ทำให้หน่วยบริการมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จนในที่สุดกระทบต่อการได้รับงบสนับสนุนจาก สปสช. ตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

ภาระ และปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นจริงตามที่ชมรมแพทย์ชนบทเขีบนบทความสื่อสารเผยแพร่ในเพจ

วิธีการแก้ไขคือรัฐบาล หรือส่วนราชการต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับการ Authen เชื่อมต่อเข้ากับระบบโปรแกรม  JHCIS ของ รพ.สต. หรือระบบ Hos XP ของโรงพยาบาล และให้เวลาประชาชนชน และผู้ด้อยโอกาสการเรียนรู้การพกบัตรประชาชน เพื่อการ Authen เข้าใช้สิทธิ ส่วนข้อมูลใน App หมอพร้อม ให้ใช้ลิ้งค์เชื่อมต่อกับ Data Center ผ่านระบบ JHCIS และหรือ Hos XP 

ทั้งนี้ กระบวนการให้ได้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของผู้รับบริการต้องได้รับความยินยอม โดยไม่ใช้มาตรการเชิงบังคับ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) เข้าใจว่าผู้บริหารนโยบายส่วนราชการด้านสุขภาพ กำลังคิดวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อที่จะให้หน่วยบริการสุขภาพสามารถเรียกดูและใช้ข้อมูลสุขภาพต่างหน่วยบริการได้ โดยวางระบบการให้ความยินยอมจากผู้รับบริการเจ้าของข้อมูล ผ่านการ Authen 

ซึ่งเป้าประสงค์เชิงลึกการ Authen ผ่าน App หมอพร้อม คงต้องไปถามกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งกำลังวางระบบผ่าน App หมอพร้อม และ App หมอพร้อมคงมีอะไรที่คนทั่วไปยังมองไม่เห็นเท่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 - ปลัดสธ. ยันแอปฯ “หมอพร้อม” เป็นของรัฐ หลังชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ไม่เห็นด้วยบันทึกข้อมูลฯ

 - ปลัดสธ.ชี้ระบบสุขภาพดิจิทัล ไม่เพิ่มภาระบุคลากร เหตุแต่ละระบบความถี่คีย์ข้อมูลไม่เท่ากัน ยกเลิกไม่จำเป็นแล้ว 14 ระบบ