ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.บัญญัติ” ส.ส. ปชป. ถอดบทเรียนเหตุหนองบัวลำภู เสนอตั้งศูนย์บำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตแบบองค์รวม ให้ดูแลผู้รับบำบัดเป็นผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่อง

 

นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ สรุปญัตติด่วน ที่ตนและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เสนอ เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาศึกษาถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการแก้ปัญหาการบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิต ให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ครอบคลุมทุกท้องถิ่น ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ ลดอันตรายแบบองค์รวม ให้แก่สังคมไทย เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการโดยด่วนต่อไป 

 

นพ.บัญญัติ กล่าวว่า สังคมได้ถอดบทเรียน ได้เรียนรู้อะไร จากคุณค่าชีวิตที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้าง โดยที่ผ่านมาสังคมรอคอยการบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตแบบองค์รวม มานานเกินไปแล้ว อย่าปล่อยผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิต ต้องเผชิญปัญหาตามยถากรรมต่อไปอีกเลย

 

นพ.บัญญัติ กล่าวอีกว่า ผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิตเปรียบได้กับระเบิดเวลา ที่เป็นอันตรายต่อสังคม ที่รอไม่ได้ ทุกภาคส่วนต้องเร่งลดอันตรายแบบองค์รวม (Holistic Harm Reduction) โดยต้องลดทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ 1. ด้านทางกาย 2. ด้านทางจิตใจ 3. ด้านทางสังคม 4. ด้านทางจิตวิญญาณ ดังนั้น รัฐต้องยกระดับการบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตเป็นวาระแห่งชาติ   ทั้งนี้ ขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ที่ท่านขานรับข้อเรียกร้องของตน และพรรคประชาธิปัตย์ ที่ให้รัฐบาลยกระดับการบำบัดเป็นวาระแห่งชาติ ถอดชนวนระเบิดเวลาปัญหาสารเสพติดสุขภาพจิต โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกระดับการบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตเป็นวาระแห่งชาติ ภายหลังเกิดเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 "ผมและพรรคประชาธิปัตย์ ขอเรียกร้องท่านนายกรัฐมนตรี ให้เร่งตั้งหน่วยงานบำบัดสารเสพติดสุขภาพจิต ระดับชาติ (บ.บ.ส.) และเร่งตั้ง บ.บ.ส.ทุกกระทรวง บ.บ.ส.ทุกจังหวัด บ.บ.ส.ทุกอำเภอ บ.บ.ส.ทุกตำบล ตามความชุกของผู้เข้ารับการบำบัด  และขอวิงวอนให้ทุกหน่วยงานเลิกเห็นแก่ตัว โดยการประกาศให้หน่วยงานของตัวเองเป็นหน่วยงานสีขาว ผลักผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิตออกนอกหน่วยงาน ปล่อยให้นอกหน่วยงานเป็นสังคมสีเลือด!! เต็มไปด้วยอันตราย รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ทั้งภาคเอกชน ช่วยตั้ง บ.บ.ส.หน่วยงาน เพื่อรองรับการบำบัดผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิตในทุกหน่วยงานด้วย" นพ.บัญญัติ กล่าว

 

โรคสารเสพติดสุขภาพจิต แท้ที่จริงแล้ว ก็คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับหลายปัญหา ทั้งปัญหาทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณคือขาดเมตตาต่อผู้อื่น จึงเป็นโรคเรื้อรังที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่คนทั่วไปคุ้นเคย หากได้รับการดูแลบำบัดรักษาแบบองค์รวม ตามหลักวิชาการบำบัด อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ย่อมสามารถหายได้ เช่นเดียวกับโรคเรื้อรังทางกาย เช่นโรคเบาหวาน หากดูแลถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนน้อยลง เช่นกัน

 

นพ.บัญญัติกล่าวว่า ทุกสังคม ทุกหน่วยงาน ต้องยอมรับว่า หน่วยงานของตน ย่อมต้องมีผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิต  ที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแลบำบัด อย่างแน่นอน ผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิตคงไม่หมดไปจากสังคมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่เราต้องช่วยกันควบคุมดูแลให้มีน้อยที่สุด ให้ผู้ป่วยและสังคมปลอดภัยที่สุด สังคม หน่วยงาน และครอบครัว และภาคีเครือข่าย จึงต้องร่วมมือกันประคับประคอง ดูแลบำบัดผู้ป่วยเหล่านี้อย่างมีส่วนร่วมให้ดีที่สุด ให้โอกาสเขาให้ได้รับการบำบัดดูแลจนหาย เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ผู้ป่วยกลุ่มไหนไม่สามารถรักษาบำบัดไม่หายเป็นปกติได้ เพราะสมองถูกทำลายไปมากแล้ว ก็ต้อง ให้การดูแลรักษาบำบัดแบบประคับประคอง โดยการจัดสิ่งแวดล้อม ปัจจัยสี่ให้เหมาะสม ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วย กล่าวโดยสรุป ผู้ป่วยสารเสพติดสุขภาพจิต ต้องได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง แม้นว่าจะต้องดูแลเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

 

ศูนย์บำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตแบบองค์รวม ต้องการทีมนักบำบัดมืออาชีพ ที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ รัฐบาลต้องดูแลให้เขามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้ได้รับค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจที่ดี อย่างน้อยก็ขอให้ทัดเทียมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ซึ่งทำงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งให้ได้รับความปลอดภัย และประกันภัย ด้วย

 

ศูนย์บำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตแบบองค์รวม ต้องได้รับการจัดตั้งในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทั่วทั้งประเทศ ให้ครอบคลุม เพียงพอต่อผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อป้องกันไม่ให้ใคร ขาดโอกาสการเข้ารับการบำบัด จนต้องมีใครได้รับอันตรายด้วยการจบชีวิตเช่นเหตุกราดยิงนี้อีก

 

นพ.บัญญัติ กล่าวย้ำว่า สังคมจะปลอดภัย ถ้าใส่ใจตั้งศูนย์บำบัดสารเสพติดสุขภาพจิตแบบองค์รวม ทั้งนี้ ที่นำเสนอคำเฉพาะว่า "สารเสพติดสุขภาพจิต" เนื่องจากปัญหาสารเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต เปรียบเหมือนไก่ กับไข่ อะไรเกิดก่อนเกิดหลัง ไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ สรุปคือเป็นเรื่องเดียวกัน หมอบัญญัติกล่าวในที่สุด

 

ชมคลิป

https://youtu.be/frgmQDjBpAE

เรื่องที่เกี่ยวข้อง