ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ใช้สิทธิ ‘บัตรทอง’ ต้องรู้ ‘เจ็บป่วยน้อย’ 16 กลุ่มอาการ’ รับยาที่ ‘ร้านขายยา’ ได้เลย

ขั้นตอนรับบริการ

1 ตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่

หรือสังเกตจากสติกเกอร์ "ร้านยาคุณภาพของฉัน" ให้บริการ

การเจ็บป่วยเล็กน้อย

2 ไปที่ร้านยา นำบัตรประชาชนไปด้วยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้น

ให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา(หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณี

ที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์)

3 เภสัชกุรติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา

16 กลุ่มอาการ มีอะไรบ้าง ?

1. ปวดหัว (HEADACHE)

2. เวียนหัว (Dizziness)

3. ปวดข้อ (PAIN IN JOINT)

4. เจ็บกล้ามเนื้อ(MUSCLE PAIN)

5. ไข้ (FEVER)

6. ไอ (COUGH)

7. เจ็บคอ (SORE THROAT)

8. ปวดท้อง (STOMACHACHE)

9. ท้องผูก (CONSTIPATION)

10. ท้องเสีย (DIARRHEA)

11. ถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบา,ปัสสาวะเจ็บ (DYSURIA)

12. ตกขาวผิดปกติ(VAGINAL DISCHARGE)

13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (SKIN RASH/LESION)

14. บาดแผล (WOUND)

15. ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตา(EYE DISORDER)

16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (EAR DISORDER)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand