ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแต่งตั้ง “นพ.โสภณ เมฆธน” นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ มีผลตั้งแต่ 25 ธ.ค.เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2565  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ เมฆธน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม  2565 เป็นต้นไป