ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ Thai PBS World จัดงาน 9 ธ.ค.นี้ รณรงค์ “12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” ประจำปี 2565 กระตุ้นนานาชาติเร่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 หมอประเวศ ร่วมปาฐกถา “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาร่วมผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยเพื่อขับเคลื่อนในระดับอาเซียน” พร้อมเปิด 2 เวทีเสวนาใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพไทยและทิศทางอนาคต

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” หรือ  International Universal Health Coverage Day (UHC Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้นานาประเทศร่วมกันผลักดันให้ประชากรโลกเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยในปีนี้เป็นการรณรงค์ในประเด็น “สร้างโลกอย่างที่เราอยากจะให้เป็น สร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน” (International Universal Health Coverage Day 2022: Build the World We Want: A Healthy Future for All) มุ่งกระตุ้นเพื่อให้นานาประเทศเร่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้บรรลุภายในปี 2573 หรือ UHC 2030 สู่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

 

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมผลักดันให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงร่วมจัดงานรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ Thai PBS World จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ปี 2565 

สำหรับในปีนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เรียนรู้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยเพื่อขับเคลื่อนในระดับอาเซียน” ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าจะเป็นเวทีเสวนาเรื่อง จากงานวิจัยสู่ภาพจริง from theory to reality focusing on health expenditure การลงทุนด้านสุขภาพของรัฐ ประโยชน์ต่อครัวเรือนไทย และการลดความยากจน ไม่ใช่แค่สิทธิประโยชน์ครอบคลุม แต่ต้องมีความคุ้มค่าและเข้าถึงได้   

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายจะมีเวทีอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “20 ปีหลักประกันสุขภาพไทย ข้อจำกัดและความท้าทายของประเทศไทย” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเชิญนักการทูตจากนานาประเทศเข้าร่วม โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) กระทรวงสาธารณสุข, Dr. Olivia Nieveras รักษาผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล Mr. Suzuki Kazuya หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ประเทศไทย Japan International Cooperation Agency (JICA) และนางสาวภัสธนมนท์ สินสวัสดิ์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ ประเทศไทย (IFMSA-Thailand) 

นอกจากนี้ในงานนี้ สปสช. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลสำเร็จหลักประกันสุขภาพไทย และความท้าทายในทศวรรษต่อไป” ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำประสบการณ์การดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. เพื่อประโยชน์ร่วมกัน   

“จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รับรองให้วันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล จนถึงวันนี้ได้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ได้มีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อดูแลประชากรในประเทศให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยที่ผ่านมามีผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานที่ไทย ทั้งนี้การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand