ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” ยืนยัน อสม.ทุกคนยังอยู่ในความดูแลของ สธ. แม้รพ.สต.โอนย้ายไปท้องถิ่น แต่ไม่ย้ายตาม ขณะเดียวกันเตรียมเพิ่มค่าตอบแทน ค่าป่วยการให้อสม. หลังทำงานต่อเนื่องในพื้นที่ เป็นหมอคนที่ 1 ล่าสุดนายกฯ ขอให้ช่วยสอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่ 3/2565 ว่า มีการพิจารณาในหลายประเด็น โดยในส่วนงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของระบบหลักประกันสุขภาพฯที่กังวลนั้น ได้แจ้งที่ประชุมแล้วว่า ที่ประชุมบอร์ดสปสช.มีมติให้แยกงบฯ ซึ่งไม่กระทบฯ โดยได้ชี้แจงให้คณะกรรมการสุขภาพปฐมภูมิรับทราบ นอกจากนี้ มีการยืนยันเรื่องนโยบายสามหมอ แม้มีการแยกรพ.สต. ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) แล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุขยังยินดีเป็นพี่เลี้ยงช่วงเปลี่ยนผ่านให้ราบรื่นที่สุด ทั้งการช่วยข้อมูล บุคลากร การให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ส่วนที่สอบถามว่า เรื่องนโยบาย อย่างหมอคนที่ 1 เป็นอสม. ส่วนหมอคนที่ 2 เป็นรพ.สต.นั้น กรณีที่รพ.สต.ย้ายออกจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่อยู่แล้ว จะมีปัญหารือไม่ คำตอบไม่มีปัญหาอะไร เพราะรพ.สต.เป็นหน่วยบริการใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และหมอคนที่ 1 เป็นอสม.ได้ให้การดูแลประชาชนแล้วและส่งให้หมอที่ รพ.สต. ก็เป็นการส่งตามที่ควรจะเป็น และรพ.สต.หากเห็นว่าสมควรได้รับการรักษาใน รพ. ก็ส่งต่อมายัง รพ. สิ่งสำคัญคือ ข้อมูล ซึ่งจะมีการเชื่อมข้อมูลกัน เป็นข้อมูลกลาง ที่เรากำลังพัฒนากัน  อย่างไรก็ตาม อปท.หลายแห่งมีการเพิ่มศักยภาพให้มีแพทย์ประจำ ซึ่งก็ยิ่งดี  

 “ในที่ประชุมมีการถามว่า อสม. จะย้ายไปตาม รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปด้วยหรือไม่ ทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า สธ.ยังเป็นหน่วยงานดูแลพี่น้อง อสม.ทุกคนอยู่ ไม่มีการย้ายตามไป เพราะ อสม. ไม่เกี่ยว เป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้พรบ.ท้องถิ่น จึงขอชี้แจงให้ชัดเจน” นายอนุทิน กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการเพิ่มค่าตอบแทนค่าป่วยการให้ทาง อสม. ในปี 2566 ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นความทุ่มเทของพี่น้อง อสม. ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ชี้แจงรายงานให้ทราบถึงความจำเป็นถึงความสำคัญของอสม. และการที่จะมอบให้เป็นหมอคนที่ 1 ในการดูแลชาวบ้าน ประกอบกับเมื่อไม่นานมานี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจสำคัญ ให้พี่น้องอสม.ได้ช่วยสอดส่องดูแลเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ หากปฏิบัติหน้าที่นี้ดีเช่นหน้าที่อื่นๆที่ได้ทำมา ตั้งแต่โควิดที่ช่วยเรื่องป้องกันการระบาดให้ประชาชน ก็จะช่วยควบคุมไม่ให้มียาเสพติดในหมู่บ้าน ตรงนี้จึงเหมาะสมในการดูแลค่าตอบแทน ค่าป่วยการต่างๆให้อสม.เช่นกัน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้เหมาะสม ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 3) คณะอนุกรรมการคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 4) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5) คณะอนุกรรมการกฎหมาย 6) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ 7) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร 8) คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ