ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา     ลงพื้นที่กวดขัน จับกุม ผู้ประกอบการ รถเร่ แผงลอย กรณีจำหน่ายช่อดอกกัญชา ย่านถนน Walking street และ ย่านซอยบัวขาว  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบผู้กระทำผิด  8 ราย พร้อมเร่งดำเนินคดีโดยทันที  

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ พร้อมด้วย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6  นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมด้วย เจ้าพนักงานตำรวจ สภ.เมืองพัทยา  และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ถนน Walking street และ ย่านซอยบัวขาว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมดำเนินการ ตรวจ สำรวจ พร้อมยึดอายัด ผู้กระทำความผิด หรือ ฝ่าฝืนกฎหมาย จำหน่ายช่อดอกกัญชา ก่อความรำคาญ รบกวน ประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าว

 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้   พบพื้นที่ถนน walking street พัทยา ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบสถานประกอบการพบผู้กระทำผิด จำนวน 3 ราย พบความผิด 2 ราย จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต และอีก 1 ราย ทำผิดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาต ณ สถานที่ประกอบการ ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ย่านซอยบัวขาว โดยเข้าตรวจสอบร้านและผู้ประกอบการ 6 แห่ง พบผู้กระทำความผิดจำนวน 3 ราย ดำเนินการจำหน่ายแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) และ (พันลำ) เป็นหาบเร่ แผงลอย ริมถนน โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ให้การอนุญาตจำหน่ายอยู่แล้ว รายที่ 4 เป็นร้านค้าจำหน่ายช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต รายที่ 5 กระทำผิดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต โดยไม่แสดงใบอนุญาตไว้ ณ สถานประกอบการ โดยรอคำสั่งทางปกครองในการพักใช้ใบอนุญาต และรายที่ 6 เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตและทำถูกต้องตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต รวมผู้กระทำผิดในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ทั้งหมดจำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจ ยึด อายัดของกลาง สั่งปิด พร้อมส่งเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการจับกุมดำเนินคดี ตามขั้นตอนกฎหมาย ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เจ้าพนักงานตำรวจ        ตั้งวงเงินประกัน รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อนำส่งฟ้องศาลแขวงพัทยา ดำเนินการตามลำดับถัดไป การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 46 กรณีจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม โดยมิได้รับอนุญาต  มีบทกำหนดโทษเป็นไปตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ระบุโทษ จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นพ.ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อห้ามของประกาศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับใหม่ล่าสุด เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ที่มีความชัดเจน คือ ห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียน นิสิต หรือ นักศึกษา ห้ามให้บริการสูบกัญชาในสถานประกอบการทั่วไป ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณากัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า และห้ามจำหน่ายกัญชาในสถานที่ต้องห้าม เช่น วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น ซึ่งขอย้ำเตือนว่า“การดำเนินการครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 บังคับใช้จริง สำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ต้องมีโทษตามกฎหมาย จึงขอย้ำไปยังผู้ประกอบการทุกท่านทั่วประเทศ ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันควบคุมกัญชาในสังคม   ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป