ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 อย. ยืนยัน วัคซีนโควิด 19 ที่ขยายอายุยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีมาตรฐานในการพิจารณาขยายอายุวัคซีนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 

วันที่ 7 ก.พ. 66 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอประเด็นในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการขยายอายุวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย. มีมาตรฐานในการพิจารณาขยายอายุวัคซีนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งผ่านการประเมินข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่อุณหภูมิ -60 ถึง-90 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลผลการทดสอบความแรง (Potency) ความบริสุทธิ์ (Purity) ความปราศจากเชื้อ (Sterility) ประกอบกับข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้ยา อย. จึงอนุญาตให้ขยายอายุวัคซีนได้

ทั้งนี้ วัคซีนที่ อย. พิจารณาขยายอายุยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ภายใต้อุณหภูมิและระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หากพบปัญหาคุณภาพหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน สามารถรายงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน อย. 1556