ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ออกประกาศ เรื่อง การรับ “น้องอุ้ม” พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล อุ้มผาง มารับการรักษาตัว ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ฉบับที่ 1) 

ประกาศ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เรื่อง การรับ “น้องอุ้ม” พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล อุ้มผาง มารับการรักษาตัว ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ฉบับที่ 1)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับน้องอุ้ม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุ้มผาง เข้ามารักษาตัว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ในขณะนี้ น้องอุ้มรู้สึกตัวดี หายใจได้เองเป็นปกติ สามารถทำตามคำสั่งได้ แขนและขาขยับได้เอง ข้างขวามีแรงดีกว่าข้างซ้าย ได้ทำการรักษาฟื้นฟู โดย แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ มีการฝึกการทรงตัว ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ กระตุ้นการรับรู้ และเตรียมความพร้อม เพื่อกระตุ้นการกลืนต่อไป

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง