ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิชาการสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึงปลัดสธ.ร้องความเป็นธรรมความก้าวหน้าโรงพยาบาลชุมชน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2566 โดยชมรมนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชนประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  เพื่อร้องความเป็นธรรม ทวงสิทธิ ความก้าวหน้า ตามหนังสือ สธ เลขที่ 236 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566

ที่ระบุการปรับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้แค่ พยาบาลวิชาชีพและเภสัชกร  โดยระบุว่า นักสาธารณสุข กำลังโดนไล่ที่  หลายคน เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ในโรงพยาบาลชุมชน แต่ต้องออกจากตำแหน่ง เพราะหนังสืออนุมัติให้ชำนาญการพิเศษ สายงานอื่นแทน  จึงวอนกระทรวงสาธารณสุข อย่าเลือกปฏิบัติโปรดดูแลสิทธิ ความก้าวหน้านักสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน