ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) ซึ่งระบาดในประเทศอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea) ในแอฟริกากลาง เป็นครั้งแรก ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง มีเลือดออกและเสียชีวิต  ลักษณะของโรคใกล้เคียงกับอีโบล่า

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) ในประเทศอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea) ในแอฟริกากลาง ที่ทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย โดยได้รับรายงานว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีอาการติดเชื้อรุนแรง เป็นไข้และอาเจียนเป็นเลือด และยังมีผู้ป่วยสงสัยอีก 16 ราย ส่วนใหญ่มีอาการไข้ อ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือดและท้องเสีย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม และองค์การอนามัยโลกได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปสอบสวนโรคในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อติดตามแยกกักผู้สัมผัส และให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่แสดงอาการ รวมถึงบริหารสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม https://www.hfocus.org/content/2023/02/27050?fbclid=IwAR02PoE03OnMbZCk3Q6VLJy5gBuOzAsEBT7YUFqXOxojOOORQ-TehzxHpo0