ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA กลุ่มแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขาโรงพยาบาล ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล FINALIST ในกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA กลุ่มแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขาโรงพยาบาล ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 งานประกาศรางวัลโซเชียลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จัดขึ้น ณ TRUE ICON HALL ICONSIAM โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลผ่านการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูแบรนด์และผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ

สำหรับกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA นี้มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการใช้โซเชียลมีเดียทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์จากช่องทางของตัวเอง (Own Channel) และช่องทางจากการที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พัฒนาการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์สื่อสารคอนเทนต์สุขภาพสร้างสังคมไทยสุขภาพดีมาอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักหลากหลายช่องทางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ CRA Chulabhorn Channel ได้แก่ Facebook, LINE, YouTube, Instagram, Twitter และTiktok เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ติดตามในหลากหลายช่วงวัยและตอบสนองความต้องการในการให้บริการความรอบรู้ด้านสุขภาพอันเป็นประโยชน์สู่สังคมรวมถึงขับเคลื่อนการสื่อสารภารกิจบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ติดตามผ่านกิจกรรมในช่องทางโซเชียลมีเดียมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การใช้โซเชียลมีเดียยังเป็นช่องทางการสื่อสารหลักที่ช่วยเชื่อมต่อทุกการรักษาสู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ การได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Finalist ในกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา HOSPITAL นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คอนเทนต์สุขภาพและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อแบรนด์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สามารถร่วมติดตามข่าวสารการให้บริการคอนเทนต์ความรู้ด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง Facebook @chulabhornhospital และติดตามเป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์กับศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ที่ LINE Official Account @chulabhornhospital นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรายการ และสื่อวีดิโอเพื่อบริการความรอบรู้ด้านสุขภาพ และโครงการภารกิจต่าง ๆ ได้ทาง CRA Chulabhorn Channel ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 5 แพลตฟอร์ม
• Youtube (https://youtube.com/@ChulabhornChannel)
• Instagram (https://instagram.com/cra.chulabhorn_channel)
• Facebook (https://www.facebook.com/CRAChulabhornChannel/)
• Twitter (https://twitter.com/crachulabhorn)
• TikTok (https://www.tiktok.com/@chulabhornchannel)