ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ยันวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต 

https://www.hfocus.org/content/2023/02/27148