ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ผู้อำนวยการ ศจย. เผยข้อมูลเชื่อมโยงบุหรี่ไฟฟ้า กัญชา กับอาการความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในเยาวชน 

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยข้อมูลล่าสุด จากบทความการประชุมวิชาการของ American Heart Association Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions ค.ศ.2023 ระบุถึงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการสูบไอบุหรี่ไฟฟ้ากับอาการความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสำรวจทางออนไลน์ในอาสาสมัคร อายุ 13-24 ปี โดยสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (American Heart Association) ในกลุ่มตัวอย่าง 1,921 คน ซึ่ง 562 คนไม่เคยสูบ มี 370 คนเคยสูบแต่ไอนิโคติน, 159 คนเคยสูบไอ THC (Tetrahydrocannabinol) ซึ่งเป็นสารที่พบในกัญชา และอีก 830 คนเคยสูบไอทั้งคู่

“พบว่า 60% ของผู้ที่สูบไอ มีอาการวิตกกังวล และมากกว่า 50% ของผู้สูบไอ มีภาวะซึมเศร้า โดยที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ มากกว่า 50% ของผู้สูบไอทั้งหมดมีความคิดฆ่าตัวตายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่ามีผู้ที่สูบไอทั้งคู่เป็นจำนวนมากถึง 2 เท่าของจำนวนผู้ที่สูบไอนิโคตินเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 ที่พบว่า 53% ของวัยรุ่นไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ผลการศึกษาเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตในผู้ที่ใช้ไอนิโคตินและไอ THC ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในกลุ่มเยาวชนถึงความเสี่ยงของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา” ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าว

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ จึงฝากความห่วงใยไปถึงเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง ให้รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ลำพังการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายจากนิโคตินที่มีฤทธิ์เสพติดสูงและมีสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ทำลายสมองของเด็ก รวมทั้งมีสารก่อมะเร็งที่จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งการนำกัญชามาใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งก่อให้เกิดอันตรายเป็นเท่าตัว และส่งผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มีถึงความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ถึงขั้นมีความคิดฆ่าตัวตายได้