ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ผู้ประกอบการสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่ง ศาสนสถาน ร้านอาหาร โรงแรมและที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว ล้างทำความสะอาดส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เตรียมรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากในช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์เป็นวันหยุดยาว ที่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งนอกจากเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว อีกเรื่องที่ต้องระวังคือสุขอนามัยที่ดีในการเดินทาง โดยเฉพาะตามสถานประกอบการต่างๆ ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่ง ศาสนสถาน ร้านอาหาร โรงแรมและที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ เป็นต้น

ขอผู้ประกอบการดูแลส้วมให้สะอาด รองรับนทท.ช่วงสงกรานต์

นพ.อรรถพล กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่างๆ ร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดและดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากจุดที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในส้วมสาธารณะที่กรมอนามัยสำรวจพบมากที่สุด คือ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ รองลงมาคือ ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม กลอนประตูหรือลูกบิด และที่กดน้ำของโถส้วม ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่ใช้บริการส้วมสาธารณะปฏิบัติตนเองในการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยห้ามเหยียบบนฝารองนั่งชักโครก ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุใด ๆ ลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโรค

กรมอนามัยหนุนมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ

“ที่ผ่านมากรมอนามัยยังได้สนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) รวมทั้งการจัดการขยะ ควรจัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดให้มิดชิดไว้บริการ และจัดให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อความเป็นระเบียบ ลดปริมาณขยะ และลดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงพาหะนำโรค” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว