ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.แต่งตั้ง “นพ.นิติ” ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

 

เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง คือ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ขอบคุณภาพจาก รพ.เพชรบูรณ์