ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ใช้ Soft Power อัตลักษณ์ไทยแต่ละพื้นถิ่น ยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว พลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านการรับรองแล้ว 36 แห่ง ทั่วประเทศ

วันนี้ (27 กันยายน 2566) ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์  “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness Destination : TWD) พร้อมมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย โดยมี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” (Health for Wealth) โดยยกระดับบริการ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยดึง Soft Power อัตลักษณ์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งจากองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” สำหรับมอบให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นด้านบริการที่แสดงถึงคุณค่าเอกลักษณ์ไทย 

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมการท่องเที่ยว ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองตามช่องทางต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสื่อสารภูมิปัญญา การดูแลฟื้นฟูสุขภาพ สมุนไพรไทย อาหารไทยในเชิงสุขภาพ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดการยอมรับในระดับสากล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง  

ด้าน นพ.ธงชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งหวังให้มีศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่

  1. ที่พักนักท่องเที่ยว
  2. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
  3. นวดเพื่อสุขภาพ
  4. สปาเพื่อสุขภาพ และ
  5. สถานพยาบาล

เข้ารับการประเมินเป็น “ศูนย์เวลเนส” เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ โดยมีสถานประกอบการผ่านการรับรอง 459 แห่ง และได้ต่อยอดเพิ่มเกณฑ์การประเมินให้เป็น “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้ว 36 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เกิดความพึงพอใจในบริการ และพลิกฟื้นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการประเมิน “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” สามารถ ติดต่อได้ที่ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 02 591 7007 ต่อ 2603

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง