หมัดต่อหมัด
Wednesday, March 23, 2016 - 13:20
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา “ต้องการให้ตัดเรื่องการรักษาออกจากคดีผู้บริโภค เพราะบริบาลผู้ป่วยไม่ใช่บริการ การรักษายังไม่ใช่เรื่องธุรกิจ พ.ร.บ.ฉบับนี้ทำให้การฟ้องร้องแพทย์ทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้แพทย์ไม่อยากรักษา ทำให้มีการส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงต้องแก้ไข"
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา “แพทยสภาควรก้าวข้ามความขัดแย้ง ช่วยคนไข้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ที่จะมีการชดเชยให้คนไข้โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่ศาลจะดีกว่าการไล่ตามแก้กฎหมาย เพียงเพื่อต้อนคนไข้ให้จนตรอกไม่ให้มีโอกาสในการต่อสู้คดี”
Monday, November 9, 2015 - 19:42
อภิวัฒน์ กวางแก้ว “หลายข้อแทนที่จะคุ้มครองกลับดูเหมือนจำกัดสิทธิมากกว่า อ่านอย่างไรก็รู้สึกได้ว่าประกาศฉบับนี้ไม่ได้มุ่งหวังคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่างแท้จริง แต่ทำเพื่อปกป้องกันเองเท่านั้นหรือไม่”
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา “คำประกาศสิทธิผู้ป่วยฉบับใหม่นี้ จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอและผู้ป่วยดีขึ้น เพราะหากแต่ละฝ่ายซื่อสัตย์ต่อกัน อธิบายกันตรงๆ ทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ถ้าปกปิดข้อมูลต่อกันกลับจะยิ่งทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น”
Thursday, July 16, 2015 - 14:52
ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ “เราไม่ได้บอกว่าตัวแปรอื่นไม่มีผลต่ออัตราการตาย และในรายงานของ TDRI ก็ไม่ได้ศึกษาตัวแปรอื่นๆ บอกแค่ว่า ความเหลื่อมล้ำได้เงินมากกว่ากัน ทำให้ตายมากกว่า เพราะไม่มีเงิน อันนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกัน"
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ “ขอชี้แจงว่าการศึกษาของทีดีอาร์ไอ ไม่ได้ศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบไหนดีกว่ากัน เพราะระบบสิทธิรักษาพยาบาลมีความแตกต่างกัน แต่ต้องการทำความเข้าใจว่ามีความเป็นธรรมในระบบการรักษาพยาบาลหรือไม่เท่านั้น”
Sunday, May 24, 2015 - 17:53
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา “เราไม่ได้ขอให้ รพ.เอกชนลดราคา คิดแพงได้แต่ห้ามโกง ห้ามโก่งราคา ห้ามค้ากำไรเกินควร แค่ขอให้ทำธุรกิจตรงไปตรงมา โปร่งใสตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม การท้าทายประชาชนว่าถ้าแพงก็อย่าเข้า มันไม่ใช่ทางออกที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้"
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ “เปรียบเทียบกับ รพ.รัฐไม่ได้ เอกชนลงทุนเองทั้งหมด ส่วน รพ.รัฐ เงินเดือน 60% ก็เอามาจากภาษีประชาชน ปัจจุบันค่ารักษา รพ.เอกชนในไทยยังถูกกว่าสิงคโปร์ถึง 25-35% และอย่าลืมว่า รพ.เอกชนเป็นเพียงทางเลือกที่ประชาชนตัดสินใจเองว่าจะไปหรือไม่่"
Monday, May 11, 2015 - 20:14
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “30 บาท หรือ 0 บาทนี่ ทุกคนมีสิทธิหมด จะเสียสละไหม ไม่ใช้ได้ไหม เพื่อจะเอาเงินตรงนี้ตัดยอดออกไป แล้วไปให้กับคนจนจริงๆ ที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษี...ถ้าท่านเสียสละแบบนี้ ผมว่าเป็นกุศลนะ ผมเองก็พร้อมจะสละนะ”
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล "ยังมีความคิดตื้นเขินอย่างที่สุด ไม่เข้าใจหลักการการประกันสิทธิพื้นฐานสุขภาพให้กับประชาชน มองเห็นคนไม่เท่ากัน ต้องการลดทอนสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนให้เหลือเพียงการสังคมสงเคราะห์อนาถาเท่านั้น"
Thursday, April 23, 2015 - 12:23
นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน “มาตรการดังกล่าว คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นหลัก ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับอันตรายหากรถพยาบาลวิ่งช้า เนื่องจากอุปกรณ์กู้ชีพภายในรถพยาบาลมีเพียงพอ สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยได้เต็มที่”
นพ.อัจฉริยะ แพงมา “ควรพิจารณา response time เป็นสำคัญ และการใช้ความเร็วรถ ก็ต้องพิจารณาตามระดับความหนักเบาของอาการ ไม่ใช่กำหนดไว้ที่ 80 กม./ชม. ทั้งหมด ทำให้ response time ที่จะไปถึงตัวผู้ป่วยก็ช้าตามไปด้วย”
Monday, March 30, 2015 - 21:25
พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ “เรียกร้องนายกฯ พิจารณาว่าควรให้ นพ.รัชตะ-นพ.สมศักดิ์ ทำงานต่อหรือไม่ เพราะเมื่อมาเป็น รมต.แล้วไม่ช่วยผลักดันงานต่างๆ ก็ไม่มีความหมาย รมต.ทั้ง 2 คน ตั้งแต่เข้ามาไม่เคยทำประโยชน์เลย มีแต่เข้ามาล้วงลูกเล่นการเมืองตลอด”
นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน “สาเหตุที่โยกย้ายนั้น เพราะไม่สนองนโยบาย ทำให้มีปัญหาในการขับเคลื่อน ก่อนหน้านี้ก็เคยเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอีก หลังจากนี้ก็อยากให้ยุติการเคลื่อนไหว ให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันไปข้างหน้า รัฐบาลมีเวลาจำกัด”
Monday, December 22, 2014 - 11:39
นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ “ในบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากความพยายามภายใต้สถานการณ์บีบคั้นและเต็มไปด้วยข้อจำกัด แต่ร่าง พ.ร.บ.นี้กลับตีตราไปก่อนว่าเป็นผู้ผิดไม่ว่าจะจงใจหรือประมาท นี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่แพทย์พยาบาลในสนามจริงจึงคัดค้านอย่างถึงที่สุด”
นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย “พ.ร.บ.นี้ ช่วยแพทย์ทุกมาตรา สร้างความสมานฉันท์ด้วย อยากให้ผู้คัดค้าน ไตร่ตรอง ใช้เหตุและผล คำนึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก เมื่อแพทย์รู้ว่าผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการรักษา จะไม่ดีกว่าหรือที่แพทย์จะช่วยให้ผู้ป่วยรับการเยียวยาเป็นธรรม"
Wednesday, November 12, 2014 - 20:19
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ “เมื่ออำนาจพิเศษเกิดขึ้น สาธารณสุขมีแนวโน้มดีขึ้นทุกครั้ง เพราะมีแนวคิดปฏิรูป กระจายอำนาจ กระจายการบริการ และสร้างความเสมอภาค มุ่งสู่ชนบท ซึ่งในภาวะปกติมีแรงต้าน แต่พอมีอำนาจพิเศษการออกกฎหมายให้ทิศทางรัฐไปชนบทเพื่อคนส่วนใหญ่ทำได้ง่าย"
นพ.กิตติภูมิ จุฑาสมิต “รัฐประหารไม่ส่งผลดีต่อสาธารณสุข เราไม่ต้องลงทุนทำรัฐประหารเพื่อให้เกิดนโยบายดีๆ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่นพ.สงวนเสนอ ก็ได้รับการตอบรับช่วงเลือกตั้งปี 44 จากไทยรักไทย แม้แต่การคุมยาสูบก็ถูกผลักดันช่วงรัฐบาลชวนที่มาจากการเลือกตั้ง"
Sunday, November 2, 2014 - 15:26
ประชาคมสธ. "เน้นการทำงานระบบเขตสุขภาพ กระจายงาน มอบอำนาจในเขตบริหารจัดการร่วม ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้อง อ้างเหตุสปสช.ส่งงบไม่เต็มทำรพ.ขาดสภาพคล่อง แถมตัดงบให้กองทุนย่อยถึง 50 % จี้เพิ่มธรรมาภิบาล แต่งตั้งโยกย้ายต้องไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง"
ชมรมแพทย์ชนบท "ยกเลิกเขตสุขภาพ เสนอ GIS เพิ่มศักยภาพรพช.ให้มีแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคยากระดับต้น ลดการส่งต่อรพ.จังหวัด หลังถูกใช้เป็นข้ออ้าง สถานที่แออัด แล้วต้องขยายสถานที่ให้ใหญ่ขึ้น ชี้เขตสุขภาพแอบแฝงรวบอำนาจ ดึงทรัพยากรกระจกส่วนกลาง"

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
4 นาที 58 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
4 นาที 58 วินาที ago
กลับด้านบน