นิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน

Fri, 2012-05-11 16:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือ ที่ สธ.0209.01/ว99 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึงหน่วยบริการ เพื่อชี้แจงแนวทางการกำหนดนิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รายละเอียดดูที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่าง

ทั้งนี้สำหรับข้อความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับประชาชน ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน มีดังนี้

 

“นิยามผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ  ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น 

1.หัวใจหยุดเต้น

2.หอบรุนแรง 

3.มีการเขียวคล้ำ

4.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว 

5.สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม

6.มีอาการวิกฤติจากอุบัติเหตุ

7.มีเลือดออกมาก ห้ามไม่หยุด

8.ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง

9.แขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก

10.ชัก

11.มีอาการวิกฤติจากไข้สูง

12.ถูกสารพิษ สัตว์มีพิษกัด หรือได้รับยามากเกินขนาด   เป็นต้น

อาการฉุกเฉินนอกเหนือจากนี้ หากไม่แน่ใจโปรดโทรสายด่วน 1669 เพื่อขอคำปรึกษาและบริการช่วยเหลือต่อไป”