วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุด 2 นาที 34 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

เรื่องเด่น

Thursday, April 27, 2017 - 17:49
กระทรวงสาธารณสุข กำชับ รพ.ทุกแห่ง เข้มมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลติดตั้ง CCTV,GPS , เข็มขัดนิรภัย ทำประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุให้มีการสอบสวนหาสาเหตุทุกกรณี หากกระทำผิดให้พิจารณาโทษตามระเบียบราชการ เผยสถิติในรอบ 7 เดือนประสบเหตุ 24 ครั้ง 
Thursday, April 27, 2017 - 16:34
รพ.นครนายกเปิดคลินิกเวชรักษ์รักษาแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นรักษา 4 โรคเรื้อรัง สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยเลือกรักษาตามแผนไทย ต่อยอดลดความหนาแน่นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
Thursday, April 27, 2017 - 16:18
ผู้สูงอายุ 39% กินยามั่ว เหตุตาไม่ดี-อ่านไม่ออก “รพ.ระยอง” ล้อมคอกด้วยนวัตกรรม “ฉลากยารูปภาพ” แก้ปัญหาได้กว่า 92%
Thursday, April 27, 2017 - 15:33
รมว.สธ.ยืนยันรัฐบาลไม่ล้มเลิกโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านสิทธิประโยชน์และคุณภาพบริการ ล่าสุด ครม.อนุมัติงบเพิ่ม 5,000 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการ รวมทั้งเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2561 ในวงเงิน 7,088.29 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 ร้อยละ 4.28
Thursday, April 27, 2017 - 14:54
เภสัชกร สสจ.ลำปาง จัดระบบการใช้ยาสมเหตุผลสอดคล้องยุทธศาสตร์ แนะจัดทำกรอบบัญชียามุ่งเน้นใช้ยาทั้งแผนปัจจุบันและสมุนไพร
Wednesday, April 26, 2017 - 16:32
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดงาน "โรงพยาบาลคิดนอกกรอบ Health Tech Help Thai" มุ่งสู่อภัยภูเบศร 4.0 โดยเปิดรับไอเดียทีมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ ที่สามารถมาร่วมพัฒนาด้านสมุนไพร หรือการแพทย์ทางเลือก เพื่อออกมาเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ ตอบโจทย์แก้ปัญหาสาธารณสุข
Wednesday, April 26, 2017 - 15:48
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ระดมแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย เน้นป้องกันเพื่อลดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน-เสียชีวิต-พิการ คนไทยเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลกว่า 25 ล้านคนต่อปี
Wednesday, April 26, 2017 - 10:23
“หมอศุภศิลป์” รพ.สระบุรี คกก.ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.เขต 4 ระบุการตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ละ รพ.จะมีบุคลากรร่วมเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนของ สปสช. ด้วย ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาระบบการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการใน รพ.ของตนเอง รวมทั้งการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปยัง รพซอื่นๆ อีกด้วย แนะ สปสช.อธิบายระบบการตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
Tuesday, April 25, 2017 - 15:17
ปลัด สธ.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาให้แพทย์เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 รับราชการต่อ โดยให้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อประจำคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
Monday, April 24, 2017 - 22:51
“ภญ.นิยดา” ระบุ ประเทศไทยยังใช้ยาไม่สมเหตุสมผล มีช่องโหว่อื้อ ส่งผลใช้ยาแพงเกินกว่าเหตุ ประชาชนมีปัญหาการเข้าถึงยาจำเป็น

Pages