วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง 12 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

เรื่องเด่น

Tuesday, February 21, 2017 - 17:16
ปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนในคนไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่บริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเกินความจำเป็น อีกทั้งยังไม่มีเวลาออกกำลังกาย โรคอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่ตามมาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือโรคไต โดยมีข้อมูลมากมายที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างโรคอ้วนและโรคไต พบว่าคนที่เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินจะมีโอกาสเกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในอนาคตมากกว่าคนทั่วไป 2-7 เท่า เพื่อเป็นการให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายดังกล่าว วันไตโลกในปีนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์เพื่อลดโรคอ้วน
Tuesday, February 21, 2017 - 17:09
นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : หลังจากเงียบไปพักใหญ่ สำหรับกระแส แนวคิดการให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาดูแลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวกว่า 5 ล้านคน เพราะถูกรัฐบาล "ติดเบรก" เพื่อลดดีกรีความร้อนแรงของเสียงค้านจาก "บรรดาหมอ ๆ และข้าราชการ" บางส่วน อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ยังคงเดินหน้าศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด
Tuesday, February 21, 2017 - 17:03
ปลัด สธ.เผยนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าประกาศใช้สงกรานต์ปี 2560 นี้
Tuesday, February 21, 2017 - 10:45
กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน “โรงพยาบาลคุณธรรม-หน่วยงานคุณธรรม” น้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
Tuesday, February 21, 2017 - 10:28
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยขณะนี้กฎหมายรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  ยังไม่มีผลบังคับใช้ อยู่ระหว่างเร่งจัดทำกฎหมาย 3 ฉบับรองรับ พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข กำหนดค่าใช้จ่ายการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติโดยอาศัยพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินเป็นฐาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้
Tuesday, February 21, 2017 - 09:56
สปสช.ยืนยันงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เพิ่มขึ้นทุกปี จะไม่ได้ตามที่ขออยู่แล้ว
Monday, February 20, 2017 - 16:35
รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวให้มีทุกเขตสุขภาพ 
Monday, February 20, 2017 - 09:58
ธนาคารโลกเผยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ เพิ่มกำลังบริโภคของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรรายได้น้อย ทำให้เกิดการขยายเศรษฐกิจประเทศ ยกต้นแบบ “ไทย” ประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขยายเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่รายงานองค์การอนามัยโลก ระบุหลังไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูงจาก 6.8 ปี 2539 เหลือ 2.8 ในปี 2551     
Sunday, February 19, 2017 - 14:23
'พฤกษา' แตกไลน์ธุรกิจใหม่ บุกธุรกิจโรงพยาบาล เปิดโรงพยาบาลวิมุตติ 250 เตียง รักษาคนไข้ระดับกลาง ยึดทำเลถนนสายหลักใจกลางเมือง ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 4.9 พันล้านบาท เปิดปี 63 คาดจะเริ่มทำกำไรใน 2-3 ปี หลังเปิดให้บริการ
Sunday, February 19, 2017 - 13:01
ปลัด สธ.ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) 18 หน่วยงาน เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกในช่วงกลางปีนี้ ลดความเสี่ยงประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

Pages