วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 2 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

เรื่องเด่น

Monday, March 27, 2017 - 07:45
การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัวมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบททางภูมิประเทศ สังคมวัฒนธรรม ทิศทางการนำของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ ความเพียงพอและศักยภาพของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ ทัศนคติ ขวัญกำลังใจของคนทำงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงาน ระเบียบข้อกฎหมาย ศักยภาพผู้ป่วยกับครอบครัว และประชาชน (ไว้ใจ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุนทางสังคม
Sunday, March 26, 2017 - 20:30
รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ใช้มาตรการเชิงรุก คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานทั่วอำเภอ 2,000 ราย เพื่อตัดรองเท้าพิเศษให้กับคนไข้ที่ความเสี่ยงสูง เผยเป็นโครงการของ สปสช.เห็นความสำคัญของผู้ป่วยทั่วประเทศ
Sunday, March 26, 2017 - 20:20
ภาคประชาชน-ดารา เชียร์ สนช.ผ่านโค้งสุดท้ายคลอดกฎหมายคุมตลาดนมผง ทำสังคมไทยให้เป็นสังคมนมแม่ สะกัดกั้นเด็กไทยตกเป็นเหยื่อนมผง ชี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ที่รอมากว่า 30 ปี
Sunday, March 26, 2017 - 19:04
เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลก ผนึกความร่วมมือร่วมกันหามาตรการต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนควบคุมปริมาณโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหาร เล็งปรับสูตรอาหารสำเร็จรูปให้ลดปริมาณเกลือ ได้แก่ กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
Saturday, March 25, 2017 - 23:33
“หมอโสภณ” รับรางวัลโล่เกียรติยศผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะ ลดระยะการรอคอย นำอวัยวะมาใช้ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
Saturday, March 25, 2017 - 23:24
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะมอบโล่เกียรติยศให้ "หมอประทีป” ในฐานะบุคคลผู้มีคุณูปการกับงานปลูกถ่ายอวัยวะของไทย เผยงานปลูกถ่ายอวัยวะยังมีความ ท้าทายทั้งด้านวิชาการและการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น
Saturday, March 25, 2017 - 23:12
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ดสู่ระดับสากลต้นแบบ หนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา คัดกรองมะเร็งเชิงรุกในโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง ช่วยให้การรักษาเร็วขึ้นหายขาดได้ถึงร้อยละ 90 ในปี 2560 จัดโครงการณรงค์คัดกรองป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 ราย
Saturday, March 25, 2017 - 22:07
ป.ป.ท.ประกาศผลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 59 จำนวน 277 หน่วยงาน สปสช.ได้คะแนนสูงมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้ลำดับที่ 9 จากองค์การมหาชน 53 หน่วยงาน
Saturday, March 25, 2017 - 17:55
สช.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการให้บริษัทประกันสุขภาพดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ไม่มั่นใจแก้ปัญหาระบบตรวจสอบและลดภาระงบประมาณได้จริงหรือไม่ นักวิชาการยังห่วงเอกชนผูกขาดฐานข้อมูล-มัดมือชกขึ้นเบี้ยประกัน ขณะที่กรมบัญชีกลางยืนยันข้าราชการต้องได้สิทธิประโยชน์เต็มที่เหมือนเดิม
Saturday, March 25, 2017 - 12:30
‘เอ็มเทค-รพ.เลิดสิน’ เปิดตัว ‘กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน’ ครั้งแรกฝีมือคนไทย รักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูก เหมาะกับกระดูกแขนคนไทย เผยที่ผ่านมาต้องนำเข้าและมีราคาแพง สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วย

Pages