• Monday, July 24, 2017
  15:02
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแจงโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอกแตกมักพบในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคพบได้น้อยมาก 5-30 รายต่อ 1 ล้านประชากร แนะประชาชนที่มีความดันโลหิตสูง หมั่นตรวจสุขภาพ ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม และออกกำลังกาย
  2017-07-24, 15:02
 • Tuesday, July 25, 2017
  12:17
  ครม.ตั้ง ‘หมอเจษฎา’ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นเป็นปลัด สธ.คนใหม่แล้ว จับตาตำแหน่งรองปลัดทั้ง 4 ที่จะว่างลงหลังคนปัจจุบันถูกโยกเป็นอธิบดี คาดสายผู้ตรวจราชการขึ้นเป็นรองปลัดทั้ง 4 ตำแหน่ง
  2017-07-25, 12:17
 • Monday, July 24, 2017
  00:32
  บันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็กชายธีรัช เกตุทอง เสียชีวิตจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล
  2017-07-24, 00:32
 • Sunday, July 23, 2017
  19:53
  ผอ.รพ.แม่จัน ยืนยัน งบประมาณกองทุนคืนสิทธิสำหรับรักษาคนไร้สถานะ รพ.ได้รับปีละ 10-20 ล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่องโรงพยาบาล-จัดบริการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมป้องกันโรค ระบุ แนวโน้มการเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหาสถานะเพิ่มมากขึ้น
  2017-07-23, 19:53
 • Sunday, July 23, 2017
  19:45
  กรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่
  2017-07-23, 19:45
 • Monday, July 24, 2017
  08:03
  วันหนึ่งเคยสงสัยว่าคนไข้เก็บยาอินซูลินกันอย่างไร แล้วยาพ่นคนไข้ก็บอกพ่นตามเวลา ทดลองให้ทำ ก็ทำถูกวิธี ทำไมอาการไม่ดีขึ้น สงสัยว่าพระภิกษุจัดการบริหารเวลายาอย่างไร ยาที่ถวายสังฆทานไปไหน
  2017-07-24, 08:03
 • Sunday, July 23, 2017
  10:45
  เวทีเสวนา “จากบัตรทองสู่บัตรอนาถา” ชี้ “คนไทยต้องมีฉันทามติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ลดความเหลื่อมล้ำ เผยหลังค่ารักษาแพงจากนโยบายเมดิคัลฮับ คนชั้นกลางหันมาใช้บัตรทองมากขึ้น ระบุคนชั้นกลางต้องใช้สิทธิบัตรทอง ช่วยจี้รัฐบาลพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานคุณภาพ และไม่หายไปจากประเทศ
  2017-07-23, 10:45
 • Friday, July 21, 2017
  18:19
  คปภ.เพิ่มเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ปรับมาตรฐานราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้เป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุทธิพล ทวีชัยการ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2547 ยังไม่มีการปรับปรุง
  2017-07-21, 18:19
 • Friday, July 21, 2017
  21:33
  “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เผย คนตายโรคพิษสุนัขบ้าพุ่ง ต้นเหตุหน่วยตรวจสอบไล่บี้เทศบาล “ซื้อวัคซีนฉีดให้หมาไม่ได้ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย” ระบุงานด้านสุขภาพ หน่วยตรวจสอบต้องเข้าใจ เน้นผลลัพธ์สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของประชาชน ขณะที่งบ “กองทุนสุขภาพตำบล” อปท.ไม่กล้าใช้จ่าย กลัวถูกใช้งบผิดวัตถุประสงค์เช่นกัน หน่วยงานเกี่ยวข้องจับมือเร่งแก้ปัญหา
  2017-07-21, 21:33
 • Sunday, July 23, 2017
  19:31
  จะมีแนวทางใดที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขได้ร่วมกันเสนอแนวคิด 11 ข้อเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วโลก
  2017-07-23, 19:31
 • Thursday, July 20, 2017
  14:06
  กรมบัญชีกลางหารือราชวิทยาลัยสูติฯ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ปรับข้อบ่งชี้ รพ.เอกชนเบิกเงินค่ารักษา ทำหัถตการ “กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดต้อกระจก” ให้ชัดเจนขึ้น หลังพบการทำหัถตการกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม รพ.เอกชนหลายแห่งเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ต้องส่งเงินคืนคลัง เหตุไม่เป็นตามเกณฑ์ ขณะที่การผ่าตัดตาต้อกระจกซึ่งเบิกจ่ายสูงสุด ต้องมีหลักฐานเพื่อประกันว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าจริง
  2017-07-20, 14:06
 • Thursday, July 20, 2017
  21:17
  รองสมศักดิ์ฯ เผย สธ.ยังขาดคนอยู่อีก 3.5 หมื่นอัตรา คาดเดือนหน้าจัดคนลงกรอบอัตรากำลังเสร็จจะเห็นภาพชัดว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งคนขาด-คนเกินเท่าไหร่ ย้ำที่ไหนคนเกินกรอบ หากมีคนเกษียณจะโดนยึดตำแหน่งคืนไปให้โรงพยาบาลที่ยังขาด พร้อมเตรียมทำแผนขอรัฐบาลจัดสรรอัตราเพิ่มอีก 3.5 หมื่นอัตรา
  2017-07-20, 21:17
 • Thursday, July 20, 2017
  21:25
  ผอ.รพ.อินทร์บุรี หนุนแก้กฎหมายบัตรทองแยกเงินเดือนบุคลากรจากค่าเหมาจ่ายรายหัว ชี้ทุกโรงพยาบาลอยากดูแลประชาชนให้มีคุณภาพ แต่ต้องมีระบบสนับสนุนระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้โรงพยาบาลดิ้นรนกันเอง เชื่อแยกเงินเดือนทำให้ได้ค่าเหมาจ่ายรายหัวเท่าเทียมเป็นธรรม ปัญหาจบ
  2017-07-20, 21:25
 • Thursday, July 20, 2017
  22:15
  ป.ป.ช. ชงข้อเสนอ ครม.ป้องกัน ขรก.ช็อปปิ้งยา หมอยิงยา ฮั้วบริษัทขายยา แจงพบทุจริตและมีการร้องเรียนหนัก ทั้งมีปัญหาค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด ปี 59 เบิกสูงกว่า 7.1 หมื่นล้าน ขอให้ตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศยา เชื่อมโยง รพ.ทุกสังกัดและกรมบัญชีกลาง ด้านรองนายกฯ วิษณุรับข้อเสนอ ให้ สธ.-คลัง-สปสช. ดำเนินการแล้ว
  2017-07-20, 22:15

Pages

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน