• Tuesday, June 12, 2018
  16:17
  รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม นำรูปแบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ ช่วยลดระยะเวลารอคอยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ
  2018-06-12, 16:17
 • Sunday, June 10, 2018
  15:06
  สธ.เผยผลวิจัยคลินิกหมอครอบครัว พบมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าทุก 1 บาทที่ลงทุนสามารถให้ค่าตอบแทน 4.55 บาทและประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.4 มีความต้องการคลินิกหมอครอบครัว
  2018-06-10, 15:06
 • Sunday, June 10, 2018
  10:50
  คกก.โรคติดต่อเห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้ จนท.เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ พร้อมเห็นชอบยกจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขึ้นเป็น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  2018-06-10, 10:50
 • Sunday, June 10, 2018
  10:56
  เวทีประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการล้างไตผ่านช่องท้อง ISPD 2018 จุดประเด็น “ค่าตอบแทนบริการล้างไตผ่านช่องท้อง” พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่ไม่แข็งแรงล้างไตผ่านช่องท้องเองไม่ได้ หลังคิดคำนวณความคุ้มค่ายังประหยัดกว่าการล้างไตด้วยวิธีอื่น ทั้งสร้างแรงจูงใจเพิ่มบุคลากรดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องสู่ระบบ เผยมีหลายประเทศเดินหน้าแล้ว พร้อมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลวิเคราะห์ความเหมาะสมภายใต้บริบทประเทศไทย
  2018-06-10, 10:56
 • Monday, June 04, 2018
  19:26
  อธิบดีกรมการแพทย์เผยสถาบัน/ รพ.ของกรมการแพทย์ ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาปีละกว่า 9 ล้านใบ ร่วมรณรงค์รักษ์โลก กำหนด 1 ตุลาคม 2561 ยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
  2018-06-04, 19:26
 • Monday, June 04, 2018
  16:10
  บอร์ด สปสช.เห็นชอบปี 2562 จัดซื้อ “วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า” หลัง ปี 61 สถานการณ์แพร่ระบาดทำยอดใช้วัคซีนพุ่ง พร้อมอนุมัติแผนจัดหายาฯ 134 รายการ ปี 62
  2018-06-04, 16:10
 • Monday, June 04, 2018
  14:00
  คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ประชุมขับเคลื่อน รพซเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ทั่วประเทศ รวม 83 แห่ง พร้อมเดินหน้าเพื่อปรับลดค่าปริมาณโซเดียม จากเดิม 2,400 มิลลิกรัม/วัน เป็น 2,000 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประชาพิจารณ์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
  2018-06-04, 14:00
 • Monday, June 04, 2018
  13:37
  นักวิจัย สวรส.แนะการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจ ชี้โมเดล 1 รพ.สต.ต่อ 1 อปท.อาจไม่เหมาะกับประเทศไทย ควรไปแบบพวงบริการดีกว่า
  2018-06-04, 13:37
 • Wednesday, May 30, 2018
  11:04
  สธ.เผย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.... เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก เพื่อให้การผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับแผนของกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการผลิตบุคลากร สร้างงานวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอ สนช. ออกเป็นกฎหมายต่อไป
  2018-05-30, 11:04
 • Sunday, May 27, 2018
  12:46
  ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ที่มีโครงการการรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่บ้าน ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียนับพันรายไม่จำเป็นต้องมารับน้ำเหลืองที่โรงพยาบาล และปัญหาข้อพิการและภาวะกล้ามเนื้อลีบลดลงอย่างมาก จนทำให้นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่มีผู้ป่วยเลือดออกในข้อ ในกล้ามเนื้อให้ศึกษา ก้าวต่อไปของประเทศไทย คือ การพึ่งตนเองในการผลิตแฟคเตอร์แปดเข้มข้น ขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้จัดตั้งโรงงานผลิตแฟคเตอร์เข้มข้น
  2018-05-27, 12:46
 • Monday, May 28, 2018
  10:40
  “หมอธีระ” เผยผลศึกษาวิจัย “การนอนหลับ” ชี้ชัด คนนอนน้อยต่ำกว่า 6 ชม. เสี่ยงต่อโรคชัดเจน ซ้ำกลุ่มคนมีโรคประจำตัว-เรื้อรัง อัตราเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่ม 2 เท่า ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพของประเทศพุ่ง สาเหตุหนึ่งมาจากระบบการทำงานเป็นกะ เผย หมอ พยาบาล ชัดเจนสุด ปัญหาบุคลากรขาดแคลนส่งผลทำงานควบเวรต่อเนื่อง ขาดการพักผ่อน แนะภาครัฐ ผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมถก ดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงาน ลดอัตราเจ็บป่วยและภาระค่ารักษาพยาบาลระยะยาว
  2018-05-28, 10:40
 • Wednesday, May 30, 2018
  14:54
  ผลศึกษาภาระงานคน รพ.สต. พบขาดอัตรากำลัง ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องทำงานไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตั้งแต่การเงินถึงพัสดุ มีเวลาบริการสุขภาพให้ประชาชนน้อยลง ส่งผลไม่สามารถทำงานตามวิชาชีพได้ ทำบุคลากรขาดขวัญกำลังใจ กระทบความก้าวหน้าวิชาชีพ
  2018-05-30, 14:54
 • Wednesday, May 23, 2018
  19:19
  ประธานสหภาพพยาบาลชี้​ ระเบียบกระทรวงการคลังให้เลี่ยงจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณสร้างผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างหนัก​ หากมีคนลาออกแล้วต้องรอกระทรวงการคลังอนุมัติจะไม่ทันต่อการให้บริการจนส่งผลต่อประชาชน​ อีกทั้งเงื่อนไขการจ้างสุดโหดจนไม่มีใครสมัครทำงานกับภาครัฐ
  2018-05-23, 19:19
 • Wednesday, May 23, 2018
  19:05
  ชมรมแพทยชนบท ยกระเบียบ ก.คลัง ห้ามจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ เป็นประกาศ “แย่ที่สุดแห่งปี” เถลิงอำนาจครบรอบ 4 ปี คสช.สร้างผลกระทบ รพ.ทั่วประเทศ พร้อมท้า ก.คลัง อย่าเพิ่งถอย อย่ารีบยกเลิก เหตุเป็นความหวังสู่ความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบครั้งใหญ่ ปลด สธ.จากพันธนาการ ขณะที่ รพ.สังกัด สธ.เตรียมแขวนป้ายไวนิลคัดค้าน
  2018-05-23, 19:05

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

Arisara Patthum Placucci
21 ชั่วโมง 58 นาที ago
PINCHA
1 วัน 3 ชั่วโมง ago
วัลลภา ประดับสุข
1 วัน 4 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Arisara Patthum Placucci
21 ชั่วโมง 58 นาที ago
PINCHA
1 วัน 3 ชั่วโมง ago
วัลลภา ประดับสุข
1 วัน 4 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน